Samenwerkingspartners van Fysiotherapie Keulen en Brusse

Samenwerking

Samenwerking

Op deze pagina is een greep uit de samenwerkingen die onze praktijk onderhoudt met disciplines binnen en buiten de fysiotherapie. Zo zorgen we er voor dat de kennis gedeeld wordt waar mogelijk, dat de communicatie tussen partners soepel verloopt en de kwaliteit van de behandeling geoptimaliseerd wordt. Nieuwe samenwerkingen worden dagelijks aangegaan, dus deze lijst is niet volledig.

Samen Gezond Bodegraven

We zijn vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband vol enthousiasme aangesloten bij Samen Gezond Bodegraven. Deze stichting heeft als doel om alle zorgverleners, hulpverleners en het sociale domein laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. We willen graag over de schutting van de buren kijken om gezamenlijk op te trekken. Krachten bundelen. De patiënt moet centraal komen te staan en de beste zorgverleners er omheen. Samen Gezond Bodegraven pakt ook thema’s op waar direct of indirect elke inwoner van Bodegraven de vruchten van kan plukken.

Fysionair Groep

Een samenwerkingsverband van een achttal grote eerstelijns praktijken in het topsegment, die kennis en ervaringen delen waar elke praktijk op zich weer sterker van wordt. Daarnaast wordt er gezamenlijk opgetrokken middels intervisiebijeenkomsten van de therapeuten en door gezamenlijk georganiseerde scholingsactiviteiten. Kijk op de website van de Fysionair Groep voor meer informatie over de missie/visie en de samenwerkende praktijken.

Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

ParkinsonNet

Dit is een samenwerkingsverband tussen, in de ziekte van Parkinson gespecialiseerde,  fysiotherapeuten, oefentherapeuten, Parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten en neurologen. Onze fysiotherapeut Bart is aangesloten bij dit netwerk. http://www.parkinsonnet.nl/

Schoudernetwerk Groene Hart

een samenwerkingsverband tussen in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten en orthopeden van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Onze schouderspecialist Monique zit in dit netwerk. http://www.sngh.nl

Ketenzorg COPD

een samenwerkingsverband tussen in COPD gespecialiseerde fysiotherapeuten, COPD verpleegkundigen en longartsen van het GHZ in Gouda. http://www.transmuraalnetwerk.nl

Diabetes netwerk

een samenwerking tussen meerdere praktijken die na de gezamenlijke ontwikkeling van een Diabetes oefenprotocol dit uniform aanbieden.

Chronisch Zorgnet

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s). Binnen dit open netwerk met landelijke dekking staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich dan ook op dit gebied. Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NCD’s, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.

CVA-Netwerk

een netwerk van specialisten in de zorg die zich verdiepen en kennis delen over het ontstaan en de behandeling van CVA, beter bekend als een beroerte. CVA staat voor cardiovasculair accident. Dit klachtenbeeld kan verregaande gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en een goed op elkaar afgestemde samenwerking van alle disciplines rondom een betrokkene is cruciaal. Onze fysiotherapeut Bart heeft zich niet alleen ingezet bij de oprichting van dit netwerk, maar ook is hij nu voorzitter.

Thuiszorg organisatie Vierstroom

Een samenwerking op het gebied van zwangerschapseducatie en andere cursussen

Logopediste Henny van Bussel

Als logopedist onderzoek en behandel ik problemen die te maken hebben met stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en gehoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan heesheid, slissen en stotteren, maar ook aan de behandeling van kinderen die zich op het gebied van spraak en taal onvoldoende ontwikkelen, slikproblemen bij zuigelingen of ouderen, het stimuleren van het herstel van spraak en taal na een beroerte, advies over stemgebruik voor mensen die beroepsmatig veel moeten spreken of leren spraakafzien bij slechthorendheid.
Meer informatie vindt u op www.logopediebodegraven.nl.

Tel. (0172) 616447.

Ergotherapeute Elsbeth Rolloos

Ergotherapie Bodegraven is een praktijk voor volwassenen en ouderen en is actief in Bodegraven en omgeving.

Door een ziekte of handicap bent u niet meer in staat om bepaalde handelingen uit te voeren. Ergotherapie richt zich niet alleen op de beperking maar kijkt juist naar wat er nog wel mogelijk is. Door zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Kortom: als ergotherapeut creëer ik samen met u mogelijkheden waardoor u weer grip krijgt op uw leven en weer kan participeren in de samenleving.

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel, vermoeidheidsklachten, gewrichtsklachten en valpreventie.

De therapie kan thuis, in de ergotherapiepraktijk of op de werkplek plaatsvinden.  Kijk voor meer informatie op de website of tel. (06) 214 22 391

Diëtiste Melanie Vis

Uw voeding staat aan de basis van uw gezondheid. Een goede gezondheid gaat dan ook hand in hand met gezonde voeding. Het maken van een gezonde voedingskeuze is echter niet altijd makkelijk. Daarom is er de Voedietist. Uw Voedietist in Bodegraven, Melanie Vis, biedt u professioneel voedingsadvies op maat, gewoon bij u in de buurt!

Voeding is veelzijdiger dan u denkt. Het is niet alleen van belang bij overgewicht en diabetes, maar speelt ook een grote rol bij o.a. ondergewicht, maagdarmklachten, kanker, het voorbereiden op operaties, ouder worden etc. Bij de Voedietist kunt u dan ook terecht voor al uw dieetwensen en voedingsvragen.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met uw Voedietist in Bodegraven.

U kunt haar bereiken op:   melanie@voedietist.nl, 06-36493211 / 088-3438478   www.voedietist.nl

 

De Hardloopwinkel Bodegraven

Sportfysiotherapeut Erik is met regelmaat in de Hardloopwinkel om diens sporters te voorzien van tips en adviezen rondom blessures en blessurepreventie.
Als u gebruik wilt maken van dit gratis sportspreekuur, hou dan de website van de Hardloopwinkel in de gaten en onze social media.  http://www.dehardloopwinkel.nl
 

 Voetbalvereniging Rohda’76 en ESTO

De sportfysiotherapeuten hebben sinds enige jaren een nauwere samenwerking met de verzorgers en trainers van twee grote voetbalverenigingen in Bodegraven. Door eerder blessures te signaleren is het mogelijk om klachten snel te behandelen en op die manier het blessureverzuim tot een minimum te beperken.

Vanaf seizoen 2020-2021 is sportfysiotherapeut Erik op donderdagavond op de velden van ESTO aanwezig. Tussen half 7 en half 8 is er een inloopspreekuur voor alle leden van ESTO. Later die avond zal hij beschikbaar zijn voor hersteltraining en blessurebehandeling van de selectiespelers. Op de website van ESTO is hier meer over te lezen.

N-Joy Sportcentre

Sinds 2018 is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen onze praktijk en N-Joy Sportcentre, de grootste sportschool in de regio. Doordat sportfysiotherapeut Erik ook op die locatie aanwezig is en sporters met klachten behandeld, zijn er voor beide bedrijven vele voordelen te behalen. De sporter van N-Joy Sportcentre kan snel terecht in het geval van een blessure. Ook als bijkomstig voordeel kan de fysiotherapie gebruik maken van de apparatuur waar de sporter normaal mee sport. Maar ook als u niet bij N-Joy sport, kunt voor deze locatie een afspraak maken. Dit kan door deze locatie aan te geven op het inschrijfformulier. Kijk ook op de website van N-Joy Sportcentre voor meer informatie. De sportschool is te vinden aan de Margrietstraat, ten noorden van het Raadhuisplein, direct achter het Medisch Centrum Bodegraven.

 

Fys’Optima

Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Fys’Optima-partners onderscheiden zich door service, kwaliteit en transparantie. Het is geen toeval dat een steeds grotere groep patiënten voor een Fys’Optima-praktijk kiest; zij hebben vertrouwen in de expertise en kernwaarden. Dit maakt Fys’Optima een vooraanstaande speler op de Nederlandse zorgmarkt.


Het team van Fysiotherapie Keulen en Brusse heeft goede banden met de huisartsen, POH’s, apothekers en andere zorginstanties van Bodegraven, Reeuwijk, Zwammerdam, Waarder, Nieuwerbrug en omstreken.

Om kennis te delen en verdieping in het vakgebied te krijgen zijn er regelmatige intercollegiale overlegstructuren binnen de oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, kinderfysiotherapie en sportfysiotherapie. De aangesloten therapeuten zijn door heel het land verspreid.