TENS pijnbestrijding bij chronische pijnklachten

TENS

TENS

Binnen onze praktijk is het mogelijk om een programma van pijnbestrijding middels TENS te laten instellen. Dit kan effectief zijn bij mensen met chronische pijn.

Wat is chronische pijn?

Een voorbeeld: u stoot uw knie. De knie krijgt een prikkel te verwerken. Deze heftige prikkel wordt van de knie doorgegeven naar de hersenen, alwaar de prikkel een betekenis krijg in de vorm van pijn. Daarop volgt een pijngewaarwording en een pijnreactie. Na die heftige pijn ontstaat een langer aanhoudende zeurende pijn. Een logische reactie op deze pijnprikkel is dat je gaat wrijven over de pijnlijke knie. Dat doe je  omdat dit enigszins pijnverlichting biedt. De pijnprikkel wordt (deels) overstemd door een nieuwe tastprikkel. De eerste pijn wordt daarom wat verlicht.

Maar wat nou als je maanden geleden je knie gestoten hebt, maar je hebt nog steeds pijngewaarwording? Of als er nog steeds een logische bron van pijn is, maar je zit vast in een patroon waar je niet makkelijk uitkomt. De arts heeft onderzocht, de fysiotherapeut ziet geen verbetering meer, de röntgenfoto of MRI biedt geen uitkomsten… Mogelijk is hier sprake van chronische pijn. Er is ooit een pijnprikkel geweest, echter, het lichaam heeft geen prikkeling meer, maar er wordt nog wel pijn geregistreerd in de hersenen. Het pijnsysteem is van slag. Oorzaak en gevolg zijn losgekoppeld geraakt. Of er is sprake van chronische prikkeling. Maar je hebt niet de middelen om dit tegen te gaan. Wat dan? TENS is een optie. We hebben sinds kort ook een pijneducatieprogramma met virtual reality. Hier volgt spoedig extra informatie op onze kanalen.

Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie

Voor mensen met chronische pijnklachten kan TENS een uitkomst bieden. TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Makkelijk vertaald, een stroomprikkeling die door de huid een zenuwgebied prikkelt. Met het meest voorkomende programma (conventional TENS) wordt een tastprikkel nagebootst. Dat wil zeggen dat de toepassing van TENS geen pijn doet. Het mág ook geen pijn doen! Door een continue tastprikkel toe te dienen, kan de pijnprikkel voor langere tijd (deels) overstemd worden. Dit resulteert in minder pijngewaarwording in het dagelijks leven.

De TENS bestaat uit een klein apparaatje wat eenvoudig in de broekzak past. Aan dit apparaatje zit een snoer wat naar twee elektroden op de huid toe gaat. Tussen die elektroden vindt de stimulatie plaats. Het apparaatje die wij hebben, is zelfs via de mobiele telefoon te bedienen (maar dit hoeft niet). TENS past u zelf toe: thuis, op werk, onderweg, waar dan ook. Enkele restricties zijn vocht (zwemmen, douchen) en de nachtrust (tijdens het slapen mogen de elektroden niet op de huid zitten).

Procedure van een afspraak

Vaak op verwijzing van de pijnpoli komen mensen bij ons terecht voor een proef met TENS. Hoe gaat de behandeling in z’n werk?

Bij de intake gaan we kort in op de locatie van uw pijnklacht. Dan wordt ook het apparaat uitgelegd, welke u daarna ook direct meekrijgt naar huis om te gebruiken. De fysiotherapeut bepaalt op welke plek de TENS het beste zijn werk zal doen. Dit kan op de plek van de pijn zijn, maar kan ook op een andere plek zijn, zoals op het dermatoom of aan de andere lichaamszijde. U krijgt een informatiekaart mee waar de locaties op staan en de gewenste instellingen.

Bij de tweede afspraak wordt de eerste week TENS geëvalueerd. Eventueel wordt het eerste kanaal aangepast en/of wordt er nog een kanaal geplaatst.

Bij de derde afspraak neemt u samen met de fysiotherapeut een beslissing of de TENS voor u een geschikt middel is. Vaak volgt er kort daarop een nieuwe afspraak bij de pijnpoli, waarin het effect van de TENS besproken wordt. Bij goed succes mag u het apparaat in bruikleen houden. De fysiotherapeut zal uw TENS-apparaat aanmelden bij de leverancier en u kunt nieuwe elektroden bijbestellen.

Indien gewenst kan er een vervolgafspraak gemaakt worden om de TENS verder te evalueren of om aanpassingen aan het programma te maken. De afspraken met de fysiotherapeut worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie. De TENS wordt (mits juist verwezen) vergoed door uw zorgverzekering.

Er wordt in de intake geen fysiek onderzoek gedaan, aangezien de pijnpoli geen behandelbaar fysieke oorzaak meer ziet. Mocht er tijdens de intake duidelijk worden dat een fysiotherapeutische behandeling mogelijk nog kan baten, dan zal dit met de verwijzer en met u worden besproken, alvorens voor een vastgestelde periode te starten met die behandeling.

Contact

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de behandelend anesthesist of anesthesioloog. Binnen onze praktijk past Erik de TENS toe. U kunt zich aanmelden met het inschrijfformulier, of als u nog vragen heeft, kunt u het contactformulier gebruiken. U kunt ons ook bellen, (0172) 612520.