Verwijzers – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Verwijzers

Verwijzers

Heeft u een patiënt die u in onze praktijk wil laten behandelen? Wij nemen dit graag met u op om alle wensen te bespreken. Onze praktijk is aangesloten op Zorgmail en ZorgDomein. Als huisarts kunt u op beide manieren naar ons verwijzen. Binnen ZorgDomein kunt u tevens onze specialisaties terugvinden. In de toekomst wordt het mogelijk dat ook andere (para)medische disciplines digitaal naar ons kunnen verwijzen.

Mocht u vragen hebben en/of wilt u met ons overleggen, dan kunt u ons bellen 0172-612520 en kies optie 4 voor intercollegiaal overleg.

Meerdere therapeuten uit onze praktijk zijn inmiddels aangesloten op Siilo, de beveiligde berichtendienst voor BIG-geregistreerde zorgverleners. Ook via die weg kunt u contact opnemen.

Terugkoppeling

Hebben wij een patiënt van u onder behandeling? In het geval van directe toegankelijkheid (DTF) zullen we de huisarts altijd rapporteren, waarbij we gelijk onze bevindingen in de rapportage vermelden. Desgewenst kunnen we tussentijds u nog rapporteren over de voortgang van het traject. En altijd aan het einde van een traject informeren we de huisarts en indien gewenst ook de verwijzer (in geval van een medisch specialist of andere discipline binnen het BIG-register). Onze rapportages worden indien mogelijk via Zorgmail of ZorgDomein verzonden. In elk ander geval krijgt de patiënt een uitgeprinte rapportage mee.