Waarom zijn wij hier? – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Waarom zijn wij hier?

Waarom zijn wij hier?

Missie, visie en doelstellingen

Wij hebben een duidelijk doel voor ogen. En wij zijn er van overtuigd dat we onze patiënten verder kunnen helpen. Om u duidelijk te maken hoe wij dat willen bereiken, staan hier kort en krachtig onze missie en visie.

Missie:

Fysiotherapie Keulen en Brusse heeft in ons DNA: 

Wij zijn Fysiotherapie Keulen en Brusse!


Visie:

Kwalitatief hoogwaardige, wetenschappelijk onderbouwde zorgverlening wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen de fysiotherapeuten met ieder zijn eigen specialiteit, interessegebied en betrokkenheid én door samen te werken met zorg- en hulpverleners buiten ons domein. 

Essentieel hiervoor is een laagdrempelige, open relatie en een goede sfeer binnen een team waar iedereen zijn of haar eigen specialisatie, verdieping en/of interessegebied heeft en die open staan om een collega en patiënt ten dienste te zijn. 


EBP: Evidence Based Practice

Doelen:

Het zorgaanbod moet een zo groot mogelijk deel van de problemen op het gebied van het bewegingsapparaat bestrijken en beschikbaar zijn voor een ieder die dat nodig heeft.

Een goed functionerend bewegingsapparaat kan een belangrijke factor zijn in het algemeen welbevinden van de mens en kan sterk bijdragen aan het voorkomen en/of verminderen van bijkomende klachten, om zo een positieve bijdrage te leveren aan het beheersen van de groeiende kosten van de gezondheidszorg.

Zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers in de behandeling van onze patiënten en kunnen zo bijdragen aan gedragsverandering en een gezonder, actiever leefpatroon en zo aan het voorkomen van recidieven of complicaties.

Wij zijn Fysiotherapie Keulen en Brusse en gaan graag met u aan de slag!