Manueel therapie bij Fysiotherapie Keulen en Brusse - Bodegraven e.o.

Manuele therapie

Manuele therapie

Heeft u klachten van uw gewrichten en met name in uw rug en/of nek? Dit kan u belemmeren in uw dagelijks functioneren zoals uw werk  of vrije tijdsbesteding.

De manueel therapeut u helpen weer makkelijker te bewegen, waardoor de hinder in het dagelijks leven verhopen wordt. De meerwaarde van deze specialisatie binnen de fysiotherapie zit in de extra kennis over de bewegingen van gewrichten in het lichaam en de extra technieken die de manueel therapeut vaardig is om beperkingen hierin te verhelpen.

Therapeut

Bij Fysiotherapie Keulen en Brusse is Henry Brusse manueel therapeut. Hij heeft direct na zijn opleiding fysiotherapie zich gespecialiseerd en de opleiding Manuele Therapie succesvol afgerond. Hij is bij de NVMT geregistreerd manueel therapeut en heeft naast jarenlange ervaring ook jaarlijks na- en bijscholing.

Onderzoek en behandeling

U kunt zowel op verwijzing van arts of specialist, danwel op eigen initiatief een afspraak maken.

 

Allereerst is er een vraaggesprek naar ontstaan, beloop en wanneer klachten toe- of afnemen. Vervolgens wordt er een onderzoek gedaan, waarbij houding en beweging beoordeeld wordt en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht.

Met de uitkomst hiervan, wordt samen met u besloten of behandeling middels manuele therapie zinvol is.

De behandeling zal gericht zijn op verbeteren van beweeglijkheid van gewrichten (soms middels manipulaties/”kraken”) of verbeteren van stabiliteit door training.  Daarnaast het trainen van houding en beweging welke in werk en dagelijkse activiteiten veel voorkomen. Aan het einde van het behandeltraject moet u voldoende kennis en tips gekregen hebben om in de toekomst de initiële klacht de baas te blijven.

Contact

U kunt mailen naar fysiotherapie@keulen-brusse.nl of per telefoon op het praktijknummer. Ook is het mogelijk om uzelf direct in te schrijven op onze website, onder vermelding van manuele therapie.

Behandeling vindt plaats op  locatie Centrum (Bouwsteeg 8).

Vergoeding

Behandeling door de manueel therapeut wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check uw polis om te zien hoe u verzekerd bent. Kinderen onder de 18 jaar zijn uit de basisverzekering goed gedekt voor deze kosten.

Ook zonder dekking door de zorgverzekeraar kunt u bij ons terecht. Op onze pagina over tarieven en vergoedingen vind u meer informatie.