Kinderfysiotherapie bij Fysiotherapie Keulen en Brusse

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is dé specialist in het bewegen van kinderen.

Ouders en verzorgers kunnen zich wenden tot onze kinderfysiotherapeut wanneer er vragen zijn over de motorische ontwikkeling van hun kind in de leeftijd van 0-18 jaar. Dit kunnen vragen zijn over de ontwikkeling van de baby, vragen over het kind dat moeite heeft om mee te komen op lichamelijk vlak zoals bij de gymles, de sportclub of het buitenspelen. Maar ook vragen over het kind dat op school met grote inspanning nog steeds niet netjes schrijven kan of knutselen, tekenen of knippen niet leuk vindt, want hij kan het niet.

Bij de kinderfysiotherapeut komen niet alleen kinderen met enkel problemen in de bewegingsontwikkeling. Ook kinderen die niet goed meekomen op sociaal-emotioneel vlak worden behandeld. Denk bijvoorbeeld aan het motorisch onhandige kind dat regelmatig buitengesloten wordt van sport en spel of het kind met zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen, zoals hoog sensitiviteit.

Als uw baby extra aandacht nodig heeft, door bijvoorbeeld een voorkeurshouding, prematuur geboren of door vertraging in de ontwikkeling, dan kan onze kinderfysiotherapeut uitkomst bieden. Maar onze kinderfysiotherapeuten behandelen ook veel peuters en kleuters (te denken aan moeite met traplopen, niet tekenen/kleuren of bij veel vallen en struikelen).

Kinderen met een ziekte of aandoening als longziekten, neurologische of orthopedische aandoeningen, syndromen komen over het algemeen via de kinderarts, maar aarzel niet om bij vragen contact op te nemen.

Therapeuten

Fysiotherapie Keulen en Brusse heeft twee geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Patty Muller

Is sinds 1999 werkzaam als kinderfysiotherapeut bij de praktijk.

Door haar ruime ervaring is Patty gespecialiseerd in het kinderfysiotherapeutisch onderzoeken van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen waarbij (hoog)complexe problematiek aan de orde is. Vanwege haar specifieke kennis en vaardigheden is zij in staat om tot een deskundig oordeel te komen en de problematiek doeltreffend aan te pakken. Met een niet aflatende creativiteit weet zij een behandeling op maat te geven.

Haar voortdurende zoektocht om motorische oefeningen te verfijnen en specifieker te maken heeft geleid tot een alomvattend geheel van oefeningen voor het schoolgaande kind. Er wordt spelenderwijs geoefend. Patty streeft ernaar om nieuwe inzichten in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Wat verder goed aansluit bij Patty, is de ontwikkeling van het beweeggedrag van kinderen zoals het stimuleren van fysieke activiteiten en het aanleren van voortbewegingsvaardigheden.

Zij ziet het als een belangrijke taak om kinderen intrinsiek te motiveren tot meer spelen en bewegen.

Hierbij speelt de fysieke fitheid een rol. Denk bijvoorbeeld aan het grenzen verleggen bij conditietraining bij kinderen met en zonder longproblematiek, het sneller en soepeler kunnen rennen of het aanleren van balansvaardigheden.

Iris Melchers

Sinds 2019 is ook Iris Melchers werkzaam in de praktijk. In juni 2020 heeft ze de Master of Science graad binnen de Kinderfysiotherapie behaald. Zij zorgt samen met Patty voor een kwalitatief hoge verzorging van de Kinderfysiotherapie in de regio. Maar ze vind het ook belangrijk om de brug te blijven slaan naar de volwassen populatie, dus zal ze ook in de algemene fysiotherapie actief blijven. Met haar enthousiasme, kennis en kunde staat ze graag voor u klaar!

Als kinderen klachten hebben van het bewegingsapparaat dan noemen we dat kinderorthopedische problemen. Kinderen die geopereerd zijn of een been gebroken hebben kunnen veelal baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Dat geld ook voor bijvoorbeeld kinderen die veel vallen, op de tenenlopen, of pijnklachten hebben aan de armen of benen. Altijd wordt eerst een kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan om de klachten in kaart te brengen. Bij deze vorm van klachten wordt binnen en buiten de praktijk  samengewerkt met onder andere de sportfysiotherapeut en de sportleerkracht.

Een ‘tabletnek’ of ‘gameboy rug, met andere woorden: rug- en nekklachten, waren bij kinderen een aantal jaren geleden nog een onbekend fenomeen. Vandaag de dag is het geen zeldzaam voorkomend verschijnsel meer. De wervelkolom van kinderen is volop in de groei en vraagt zorg en aandacht om klachten te voorkomen. Bij de kinderfysiotherapeut kunt u terecht voor informatie en advies hierover.

De praktijk voor kinderfysiotherapie

 

 

 

 

 

 

 

De kinderfysiotherapie bevind zich op de hoofdlocatie Broekvelden aan de Boesemsingel 79. Er is daar beschikking over een aparte, grote ruimte voor de kinderen waar de behandeling ongestoord plaats kan vinden, gescheiden van de overige specialismen fysiotherapie.

Onze kinderfysiotherapeuten hebben in de loop der jaren veel materialen verzameld die gebruikt kunnen worden voor de behandeling. Zo zijn er meerdere speelmaterialen om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren. Er kan gebruik gemaakt worden van de gymzaal ín de praktijk en van de fitness. Alles wordt in het werk gesteld om de behandeling te doen slagen.

Indien wenselijk of noodzakelijk komen onze kinderfysiotherapeuten ook aan huis behandelen. Vooral in het geval van de allerkleinsten geniet dit de voorkeur. Zo hoef je met je pasgeborene niet gelijk naar de praktijk te komen, maar vind de behandeling naar wens thuis plaats.

Samenwerking

Er wordt nauw contact gehouden met de relevante specialisten in de regio. Zo is er goed contact met de kinderartsen in nabijgelegen ziekenhuizen en goed contact met alle huisartsen en consultatiebureau’s in de regio. Door de korte lijntjes proberen we de behandeling van uw kind zo compleet mogelijk te maken.

Binnen de praktijk is er direct overleg mogelijk met de andere specialisten uit het team. Zo komt het met regelmaat voor dat de manueel therapeut of sportfysiotherapeut geconsulteerd wordt. Ook is er een logopedist werkzaam in de praktijk waar met regelmaat mee overlegd wordt.

Al het overleg over uw kind is uiteraard altijd pas na uw toestemming.

Contact

U kunt de kinderfysiotherapie mailen op adres kinderfysio@keulen-brusse.nl. Ook kunt u via het inschrijfformulier of contactformulier op onze website contact opnemen, of belt u of stuurt u een Whatsapp bericht. Alle opties kunt u op deze pagina terugvinden.

Vergoeding

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Bij alle vormen van klachten wordt nauw contact onderhouden met ouders en specialisten in de kindzorg uit de regio en daarbuiten.

Kinderen onder de 18 jaar zijn goed verzekerd voor fysiotherapie. In de regel is er 9+9 keer recht op een behandeling. In geval van chronische aandoeningen is de vergoeding verruimd. Op onze pagina over vergoedingen kunt u hier meer over nalezen.