Geriatriefysiotherapie - Fysiotherapie Keulen en Brusse

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut is dé specialist in het bewegen van de ouder wordende mens. De doelgroep van de geriatriefysiotherapeut zijn kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen.

Bij veroudering verandert er veel in het lichaam wat kan leiden tot (pijn)klachten en het moeilijker kunnen bewegen. Daarnaast zijn er belangrijke geriatrische syndromen die vaak op hoge leeftijd voorkomen zoals spierzwakte, dementie en valproblemen.

Een voorbeeld van de klachten die door een geriatrie fysiotherapeut behandeld kunnen worden:

De behandeling is vaak gericht op het behoud of herwinnen van activiteiten en begeleiding bij eventuele achteruitgang. Hierbij gaat het niet alleen om het behandelen bij klachten, maar juist ook het voorkomen van gezondheidsklachten. Bij deze preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het behouden van de soepelheid, kracht en zelfstandigheid van de patiënt. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Ook kan de fysiotherapeut gezinsleden of mantelzorgers adviseren en begeleiden, over onder andere het ziektebeeld, dagelijkse activiteiten en hulpmiddelen.

Ten slotte werkt onze geriatriefysiotherapeut vaak samen met andere disciplines zoals ergotherapie, diëtiek, thuiszorg en de huisarts/specialist.

Valpreventie

Onze geriatriefysiotherapeute Paula geeft tevens de OTAGO valpreventie cursus aan mensen met een verhoogd valrisico of valangst. Het OTAGO-oefenprogramma  is een bewezen effectief oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal valincidenten met maar liefst 35% kan afnemen door het volgen van dit programma.

Door eenvoudige oefeningen leert u uw evenwicht, kracht en soepelheid te verbeteren en te onderhouden. Daarnaast volgt u een wandelprogramma om de conditie te verbeteren en te onderhouden. Dit allemaal op uw eigen niveau.

Met het OTAGO-oefenprogramma:

Parkinson

Onze fysiotherapeuten Paula en Bart zijn beide aangesloten bij ParkinsonNet.

Het ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de Ziekte van Parkinson. Het netwerk streeft er naar dat iedereen met de ziekte van Parkinson/parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen en samenwerking.

Wanneer u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed, kunt u worden doorverwezen naar de fysiotherapeut. Een verminderde conditie of nek- en schouderklachten of vaker vallen kunnen ook een goede reden zijn.

Na een intake zal er een behandeling voorgesteld worden. Voorbeelden van de mogelijkheden:

Onze geriatriefysiotherapeut Paula of neurologisch fysiotherapeut Bart staan voor u klaar. U kunt via deze pagina contact met hen opnemen.