Fysiotherapie Keulen en Brusse - Fysiotherapeut Bart Haarbrink

Corona informatie

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre
Locatie voetbalvereniging ESTO

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-612520

Whatsapp
06-8212 8712

Aanmelden
Een vraag stellen

Bart Haarbrink

Functie: Fysiotherapeut | Neurologische revalidatie

E-mailadres: bhaarbrink@keulen-brusse.nl

Ik ben sinds 2003 werkzaam bij Fysiotherapie Keulen en Brusse als algemeen fysiotherapeut.

Sinds de start, in 2007, van het ParkinsonNet regio Gouda ben ik in het netwerk actief en heb hierdoor veel ervaring met het behandelen van Parkinsonpatiënten. Waarom een ParkinsonNet? De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een Parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten.

“Ik werk graag samen met andere disciplines om de kwaliteit van leven van mijn patiënten zo hoog mogelijk te maken.”

Enkele jaren geleden heb ik de opleiding Neurorevalidatie eerste lijn van het NPi gevolgd. Deze cursus leidt therapeuten op tot specialisten in de neurorevalidatie van CVA-patiënten. De motoriek is het uitgangspunt, waarbij de therapeut rekening leert houden met de factoren die de functionele prognose bepalen, inclusief cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen en persoons- en omgevingskenmerken.

Verder ben ik nu als bestuurslid actief bij het oprichten van het CVA-netwerk Midden-Holland.

Doel van het netwerk:

  • Verbeteren van kwaliteit van zorg voor de CVA-patiënt door meer samenhang en transparantie in de werkwijze van eerstelijns professionals
  • Het zelfmanagement van de patiënt te bevorderen: de aanwezigheid van een openbare lijst (zorgzoeker) van geschoolde paramedici maakt dat CVA-patiënten in staat worden gesteld zelf regie te nemen in hun ziekteproces
  • Kwalitatief goede (actuele en betrouwbare) kennis te verspreiden in de regio en het uitwisselen kennis te stimuleren via een georganiseerd netwerk van paramedici en andere professionals

Ik wil graag blijven ontwikkelen en door het aangaan van ketenzorg de kwaliteit van de behandeling van mijn doelgroep optimaliseren.

U kunt met Bart een afspraak maken door te bellen met de praktijk of door het inschrijfformulier in te vullen op deze website. Ook kunt u Bart mailen: bart@keulen-brusse.nl.

Bart is BIG-geregistreerd onder nummer: 49060862904

Terug naar overzicht