Tarieven – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Tarieven

Tarieven

Hieronder treft u de tarieven aan van onze diensten. Deze gelden per 1 januari 2024.

Fysiotherapie

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing 63,50 euro
Intake en onderzoek fysiotherapie zonder verwijzing 63,50 euro
Behandeling fysiotherapie 45,00 euro
Behandeling manuele therapie 58,50 euro
Behandeling oedeemtherapie 58,50 euro
Behandeling bekkenfysiotherapie 58,50 euro
Behandeling geriatriefysiotherapie 58,50 euro
Behandeling kinderfysiotherapie

  • instructie/overleg ouders van de patiënt

58,50 euro

58,50 euro

Fysiotherapeutische rapportage aan derden 65,00 euro
Aan huis toeslag 18,50 euro
Eenmalig consult fysiotherapie 74,50 euro

 

Afspraken voor bovengenoemde specialisaties variëren in duur, afhankelijk wat er door u en de therapeut nodig geacht wordt. Andere specialisaties binnen de fysiotherapie die hierboven niet genoemd worden, vallen onder het tarief van de reguliere behandeling fysiotherapie.

Voor de meeste zorgverzekeraars is een kortingsregeling van toepassing. Mocht u (aanvullend) verzekerd zijn voor fysiotherapie, zult u andere tarieven terug kunnen vinden op het kostenoverzicht van uw verzekeraar. Meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie door de zorgverzekering kunt u terugvinden op uw polisinformatie.

Behandelingen moeten ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of die niet worden nagekomen (no-show), worden bij uzelf in rekening gebracht geldende het particuliere tarief van de behandeling. Uitzonderingen daargelaten.

 

Sport en bewegen

Abonnement FysioFitness 12 weken, 12 keer 132,50 euro
Abonnement FysioFitness 12 weken, 2e keer per week  66,25 euro
Intake FysioFitness  50,00 euro

 

Voor meer informatie over de FysioFitness, klik hier. Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u met een aanvullende verzekering een deel van de abonnementskosten van de FysioFitness terugkrijgen. Kijk hiervoor op de webstie van Z&Z onder vergoedingenzoeker – preventieve cursussen. We raden het aan om te kijken of uw verzekering ook een (gedeeltelijke) vergoeding heeft voor FysioFitness (preventie). Zo zijn er Beweegprogramma’s waarbij u mogelijk met vergoeding onder onze begeleiding kunt sporten.

Eén maal per jaar kan er een vakantie-abonnement worden afgesloten. Hierin kunt u 12 keer sporten over een periode van 15 weken. Als u hier gebruik van wenst te maken, geef dit dan door aan de administratie.