Tarieven – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Corona informatie

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-612520

Whatsapp
06-8212 8712

Aanmelden
Een vraag stellen

Tarieven

Hieronder treft u de tarieven aan van onze diensten. Deze gelden per 1 januari 2020.

Fysiotherapie

Intake en onderzoek fysiotherapie 48,00
Reguliere behandeling fysiotherapie (30 minuten) 35,00
Behandeling manueel therapie 45,00
Behandeling kinderfysiotherapie 48,00
    –  Instructie / overleg ouders van patiënt 48,00
    –  Eenvoudige, korte rapportage 43,50
    –  Uitgebreide rapportage 75,00
Behandeling bekkenfysiotherapie 48,00
Behandeling oedeemtherapie 48,00
Toeslag behandeling aan huis 12,50
Eenmalig consult fysiotherapie 55,00
Niet nagekomen afspraak 33,50
Zorg op afstand (beeldbellen) 35,00
Zorg op afstand (telefonisch consult 10 minuten) 12,00
Kinesiotape (Pino Sport) per meter 3,00

 

Afspraken voor bovengenoemde specialisaties variëren in duur, afhankelijk wat er door u en de therapeut nodig geacht wordt. Andere specialisaties binnen de fysiotherapie die hierboven niet genoemd worden, vallen onder het tarief van de reguliere behandeling fysiotherapie.

Voor de meeste zorgverzekeraars is een kortingsregeling van toepassing. Mocht u (aanvullend) verzekerd zijn voor fysiotherapie, zult u andere tarieven terug kunnen vinden op het kostenoverzicht van uw verzekeraar. Voor meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie door de zorgverzekering, klik hier.

Behandelingen moeten ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of die niet worden nagekomen (no-show), worden bij uzelf in rekening gebracht. Uitzonderingen daargelaten.

 

Sport en bewegen

Abonnement FysioFitness 12 weken, 12 keer 120,00
Abonnement FysioFitness 12 weken, 24 keer 180,00
Intake FysioFitness 43,50
FysioFitheidScan 43,50
Abonnement FysioGym (januari t/m mei) 100,00
Abonnement FysioGym (september t/m december) 90,00
ZwangerFit en MamaFit klik hier

 

Voor meer informatie over de FysioFitness, klik hier. De FysioFitheidScan wordt volledig vergoed als u verzekerd bent bij Menzis. Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u met een aanvullende verzekering een deel van de abonnementskosten van de FysioFitness terugkrijgen. Kijk hiervoor op de website van Z&Z onder vergoedingenzoeker – preventieve cursussen.

De ZwangerFit en MamaFit (vanaf najaar 2018) zien er anders uit dan voorheen. Kijk hier voor meer informatie. Veel verzekeraars vergoeden een deel van de kosten van deze programma’s. Kijk op de website van uw zorgverzekering voor meer informatie.