Oncologische revalidatie – Bodegraven
Boesemsingel 79 2411 KW Bodegraven 0172-612520 fysiotherapie@keulen-brusse.nl

Oncologische revalidatie

Tegenwoordig zijn de verschillende oncologische aandoeningen goed te behandelen.

Ten gevolge van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals hormoontherapie en het feit dat de patiënt gedurende een langere periode inactief is, kunnen de conditie en het algemeen welbevinden van de patiënt enorm afnemen.

 

Na een oncologische behandeling zijn blijvende vermoeidheid en verlies van conditie veel voorkomende klachten. Ook de emotionele en fysieke verwerking hebben een grote impact op het algemeen welzijn van de patiënt.

Met revalidatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk kunnen deze klachten worden aangepakt.

 

Bij de onco-revalidatie wordt, waar mogelijk tot het niveau van de beweegnormen, gestreefd naar het ontwikkelen en het in stand houden van een actieve levensstijl en het verhogen van het niveau van fysieke activiteit, functioneren en de kwaliteit van leven. Daarnaast zal de fysiotherapeut aandacht besteden aan het inspanningsvermogen en de spierkracht, mochten dit beperkende factoren zijn voor het opbouwen en/of onderhouden van een actieve levensstijl.

 

De inhoud van de behandeling zal in eerste instantie het één op één oefenen zijn waarbij gekeken wordt wat de wensen en het niveau van de patiënt zijn. Later kan dan een programma in de fitness en in een groep worden aangeboden.

In onze praktijk is Gaike de Gaaij en Diana van Mourik als in de oncologische revalidatie gespecialiseerde fysiotherapeuten werkzaam.