Vergoedingen – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Vergoedingen

Vergoedingen

Fysiotherapie kan worden vergoed door uw zorgverzekering. Dit hangt van verschillende factoren af. Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit houdt in dat u niet zelf de rekening hoeft voor te schieten om deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar terug te vragen. Wij hebben de directe communicatie met uw zorgverzekeraar. Hieronder leggen we uit hoe het globaal zit betreft hoe u de behandeling vergoed kunt krijgen.

Volwassenen

Bent u boven de 18 jaar? Dan worden de meeste indicaties voor fysiotherapie vergoed uit de aanvullende verzekering. Op uw polisblad kunt u terugvinden hoe veel behandelingen binnen de dekking vallen en of er nog voorwaarden voor gelden. Heeft u meer behandelingen nodig dan dat er vergoed worden? Dan zijn alle behandelingen extra voor eigen kosten.

Bij sommige aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering gedekt. Of uw indicatie hier bij staat, kunt u nalezen op de chronische lijst (of lijst Borst). Zo is fysiotherapie na een operatie meestal gedekt na de 21e behandeling, tot een jaar na operatiedatum. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, of zijn voor eigen rekening. Let zelf goed op de dekking in uw geval. Heeft u nog 20 behandelingen in de aanvullende verzekering? Dan zijn er geen extra kosten te verwachten (naast het eigen risico). In de andere gevallen kan het zijn dat u kosten maakt voor behandelingen die niet gedekt worden door de aanvullende verzekering en (nog) niet gedekt worden door de basisverzekering.

Een aantal uitzonderingen hierop:

Voor behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. Dit is ook voor 2021 bepaald op 385 euro. Alle zorg uit de basisverzekering maakt gebruik van dit bedrag, dus ook als u naar de specialist gaat, wordt eerst het bedrag van 385 opgemaakt, de overige kosten worden binnen uw basisverzekering gedekt. Let wel op als u vrijwillig extra eigen risico heeft.

U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Bij uw aanmelding kan de fysiotherapeut of onze praktijkondersteuner zien hoe u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie. Wij kunnen echter niet zien of u dat jaar elders al behandelingen ondergaan heeft.

Kunt u de kosten voor fysiotherapie niet betalen, maar is er wel noodzaak om behandelingen te krijgen? Als u woont in Gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u contact opnemen met het sociaal team.

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is fysiotherapie vanaf de eerste behandeling voor 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering, zonder het eigen risico te gebruiken. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, zou de aanvullende verzekering de kosten kunnen dekken.

Chronische indicaties (bijvoorbeeld na een operatie) worden vanaf de eerste behandeling voor een bepaalde periode (half jaar tot oneindig) vergoed uit de basisverzekering. Op de lijst met chronische aandoeningen is te zien hoe lang fysiotherapie wordt vergoed per indicatie.

Tot slot

Er zijn bepaalde indicaties waar wij een beweegprogramma voor aanbieden. Dan krijgt u een aantal weken of maanden, onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut een oefenprogramma vergoed. Of dit voor uw situatie opgaat kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat uw fysiotherapeut met u beslist eerder de behandeling te stoppen, ondanks dat u nog vergoede behandelingen ongebruikt heeft. Dit komt omdat u recht heeft op fysiotherapie mits er een indicatie is om te behandelen. Mocht er voldoende winst behaald zijn of (helaas) te weinig winst, dan kan uw therapeut met u besluiten om de behandeling te stoppen.

Voor vragen over de vergoeding in uw specifieke geval kunt u het beste uw zorgverzekeraar bellen of contact met ons opnemen.