Beweegprogramma Diabetes type II – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Corona informatie

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-612520

Whatsapp
06-8212 8712

Aanmelden
Een vraag stellen

Beweegprogramma Diabetes type II

Beweegprogramma voor diabetes type II patiënten.

Op verzoek van diabetesverpleegkundigen in de regio is in samenwerking met een aantal andere praktijken een beweegprogramma ontwikkeld voor diabetes mellitus patiënten. Dit programma heet “In beweging met diabetes” en wordt door de aangesloten netwerkleden aangeboden.

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat bewegen (sporten) bijzonder positief uitwerkt op de gezondheid van diabetes patiënten en voor de toekomst veel complicaties kan voorkomen of verminderen.

Ook zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is overtuigd van het positieve effect en in nauw overleg  is er een beweegprogramma ontwikkeld waarbij diabetespatiënten drempelloos ( met volledige vergoeding gedurende de eerste 6 weken door de zorgverzekeraar) in staat worden gesteld onder begeleiding meer te gaan bewegen. Om verzekeringstechnische redenen is Z & Z vooralsnog alleen bereid om dit bewegingsprogramma te vergoeden voor patiënten met een AV-top, AV-totaal of AV plus pakket.

Ook andere verzekeraars vergoeden een deel van dit programma, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

 

Doelstellingen van het beweging en trainingsprogramma voor diabetes patiënten

  • Insulineopname van de diabetes mellituspatiënten type II verbeteren;
  • Stabilisering / vermindering van het lichaamsgewicht (lichaamsvetpercentage);
  • Algemene conditie / uithoudingsvermogen verbeteren;
  • Uithoudingsvermogen en spierkracht van de spieren verbeteren;
  • Hart/longconditie optimaliseren, welke van belang is voor de circulatieverbetering;
  • Inzicht geven in eigen mogelijkheden ten aanzien van sporten.

 

Het beweegprogramma bestaat uit 6 weken 2 maal per week een uur onder deskundige begeleiding trainen, gevolgd door 6 maanden 1 maal per week.

Deze trainingsperiode wordt vooraf gegaan door een intake van 1 uur en aan het einde een evaluatie die na een half jaar nogmaals herhaald wordt.

Het maximale aantal deelnemers is 10.

 

Voor de deelnemers zijn er de eerste 6 weken geen kosten aan verbonden, mits zij AV-top of  AV-totaal verzekerd zijn bij Zorg & Zekerheid.

Voor andere verzekeraars is de bijdrage afhankelijk van de wijze waarop men aanvullend verzekerd is, wij kunnen u daarover informeren.

De kosten voor de 6 maanden vervolgtraining zijn 238,00 euro. Indien de gehele periode wordt getraind geeft Z&Z een bonus bedrag van 86 euro retour bij AV-top en 115 euro bij AV-totaal.

 

Verdere voorwaarden voor deelname zijn:

  • Bestemd voor patiënten met diabetes mellitus type II die medicatie gebruiken of dieet (medicatie heeft voorrang bij plaatsing).
  • Geen lichamelijke beperkingen voor bewegen onder begeleiding.
  • In staat zijn om gedurende 6 weken 2 maal per week overdag tijd vrij te maken voor deze groepstherapie. Na de eerste 6 weken kan er ook s’ avonds getraind worden
  • voldoende motivatie om dit een jaar vol te houden.

 

Mocht u nog vragen hebben of u willen aanmelden dan kunt u ons bereiken op

tel.: 0172-612520  of  via e-mail : fysiotherapie@keulen-brusse.nl