Samenwerking Concept

Fysionair
een samenwerkingsverband van grote praktijken die door kennisdeling diverse
zorgplannen hebben ontwikkeld. Door ervaringen uit te wisselen binnen de praktijken in de regio kan de kwaliteitsstandaard verhoogd worden.   http://www.fysionairgroep.nl/
ParkinsonNet
een samenwerkingsverband tussen, in de ziekte van Parkinson gespecialiseerde,  fysio
therapeuten, oefentherapeuten, parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten en neurologen. Bart is
aangesloten bij dit netwerk. http://www.parkinsonnet.nl/

Schoudernetwerk Groene Hart

een samenwerkingsverband tussen in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten en orthopeden van het GHZ in Gouda. Onze schouderspecialisten Karla en Monique zitten in dit netwerk. http://www.sngh.nl

Ketenzorg COPD
een samenwerkingsverband tussen in COPD gespecialiseerde fysiotherapeuten, COPD verpleegkundigen en longartsen van het GHZ in Gouda. http://www.transmuraalnetwerk.nl
Diabetes netwerk
een samenwerking tussen meerdere praktijken die na de gezamenlijke ontwikkeling van een Diabetes oefenprotocol dit uniform aanbieden.

ClaudicatioNet

een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten en vaatspecialisten. Marlies heeft de hoogst haalbare status binnen dit netwerk.  http://www.claudicationet.nl

Thuiszorg organisatie Vierstroom, samenwerking op het gebied van zwangerschapseducatie en andere cursussen

Logopediste Henny van Bussel

Als logopedist onderzoek en behandel ik problemen die te maken hebben met stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en gehoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan heesheid, slissen en stotteren, maar ook aan de behandeling van kinderen die zich op het gebied van spraak en taal onvoldoende ontwikkelen, slikproblemen bij zuigelingen of ouderen, het stimuleren van het herstel van spraak en taal na een beroerte, advies over stemgebruik voor mensen die beroepsmatig veel moeten spreken of leren spraakafzien bij slechthorendheid.
Meer informatie vindt u op www.logopediebodegraven.nl.

Tel. (0172) 616447.

Ergotherapeute Elsbeth Rolloos

Ergotherapie Bodegraven is een praktijk voor volwassenen en ouderen en is actief in Bodegraven en omgeving.

Door een ziekte of handicap bent u niet meer in staat om bepaalde handelingen uit te voeren. Ergotherapie richt zich niet alleen op de beperking maar kijkt juist naar wat er nog wel mogelijk is. Door zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Kortom: als ergotherapeut creëer ik samen met u mogelijkheden waardoor u weer grip krijgt op uw leven en weer kan participeren in de samenleving.

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel, vermoeidheidsklachten, gewrichtsklachten en valpreventie.

De therapie kan thuis, in de ergotherapiepraktijk of op de werkplek plaatsvinden.  Kijk voor meer informatie op de websitewww.ergotherapiebodegraven.nl  of tel. (06) 214 22 391

Diëtiste Marjolein Ghijsen

Uw voeding staat aan de basis van uw gezondheid. Een goede gezondheid gaat dan ook hand in hand met gezonde voeding. Het maken van een gezonde voedingskeuze is echter niet altijd makkelijk. Daarom is er de Voedietist. Uw Voedietist in Bodegraven, Marjolein Ghijsen, biedt u professioneel voedingsadvies op maat, gewoon bij u in de buurt!

Voeding is veelzijdiger dan u denkt. Het is niet alleen van belang bij overgewicht en diabetes, maar speelt ook een grote rol bij o.a. ondergewicht, maagdarmklachten, kanker, het voorbereiden op operaties, ouder worden etc. Bij de Voedietist kunt u dan ook terecht voor al uw dieetwensen en voedingsvragen.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met uw Voedietist in Bodegraven.

U kunt haar bereiken op:   marjolein@voedietist.nl, 06-36494081 / 0172-444893   www.voedietist.nl

 
De Hardloopwinkel Bodegraven
Sportfysiotherapeut Erik is met regelmaat in de Hardloopwinkel om diens sporters te voorzien van tips en adviezen rondom blessures en blessurepreventie.
Als u gebruik wilt maken van dit gratis sportspreekuur, hou dan de website van de Hardloopwinkel in de gaten en onze social media.  http://www.dehardloopwinkel.nl

Er is goed contact met POH-ers, diëtistes en apotheek, samenwerking in het kader van diabeteszorg en COPD.

De sportfysiotherapeuten van de praktijk hebben een duurzame samenwerking met diverse sportclubs en een fitnesscentrum.

Diverse intercollegiale overlegstructuren op het gebied van de bekkenfysiotherapie,  kinderfysiotherapie en oedeemfysiotherapie.

 De Hardloopwinkel