Missie en visie Fysiotherapie Keulen en Brusse – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Vacatures

Wil je werken in een leuk en dynamisch team?

Wil je blijven ontwikkelen als fysiotherapeut?

Kijk hier voor onze vacatures!

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre
Locatie voetbalvereniging ESTO

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-61 25 20

Whatsapp
06-2009 90 20

Aanmelden
Een vraag stellen

Missie en visie Fysiotherapie Keulen en Brusse

Om duidelijkheid te geven over waar de praktijk in al haar activiteiten voor staat, is er hieronder een missie en visie opgesteld.

Missie:
Fysiotherapie Keulen en Brusse stelt zich ten doel:

 • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg voor de inwoners van Bodegraven en nabije omgeving met problemen op het gebied van het bewegingsapparaat en/of bekkenproblematiek.
 • Deze zorg dient laagdrempelig en betaalbaar te zijn en een breed gebied binnen de fysiotherapie te bestrijken.
 • Daar waar mogelijk en wenselijk dient de zorg goed aan te sluiten op de zorg van andere disciplines c.q. andere beweegvormen (sporten).
 • Het aanbieden van preventieve beweegprogramma’s en trainingsmogelijkheden, met name voor cliënten met problemen of beperkingen op het gebied van hun bewegingsapparaat.
 • Het zorgaanbod moet mee groeien met de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij.

Visie:
Kwalitatief hoogwaardige zorg wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen de fysiotherapeuten met ieder zijn eigen specialiteit, interessegebied en betrokkenheid.

Essentieel hiervoor is een laagdrempelige, open relatie binnen een nauw samenwerkend team.
De individuele leden van het team dienen adequaat geschoold te zijn en dit regelmatig te onderhouden middels na- en bijscholing.
Externe overlegstructuren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en het afstemmen van die zorg op veranderingen in zorgvraag  en ontwikkelingen in de maatschappij.
Het werken in teamverband waarborgt ook de continuïteit van de zorg.
Het zorgaanbod moet een zo groot mogelijk deel van de problemen op het gebied van het bewegingsapparaat bestrijken en beschikbaar zijn voor een ieder die dat nodig heeft.
Een goed functionerend bewegingsapparaat kan een belangrijke factor zijn in het algemeen welbevinden van de mens en kan sterk bijdragen aan het voorkomen / verminderen van nevenpathologieën en zo een positieve bijdrage leveren aan het beheersen van de groeiende kosten van de gezondheidszorg.
Zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke peilers in de behandeling van de patiënt en kunnen bijdragen aan gedragsverandering en een gezonder, actiever leefpatroon en zo aan het voorkomen van recidieven of complicaties.

Doelen:

 • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie
 • Borging van de kwaliteit middels bij- en nascholing en samenwerkingsverbanden zowel intern als extern.
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten als de markt of het welzijn van de patiënt daar om vraagt
 • Zorgen voor continuïteit van de zorgverlening
 • Het creëren van een veilige en ontspannen behandelomgeving voor de patiënten
 • Het bieden van revalidatie mogelijkheden/ beweegprogramma’s voor zowel curatief als preventief.
 • Het streven naar een zo breed mogelijk aanbod van fysiotherapeutische en ondersteunende mogelijkheden.
 • Het optimaliseren van de werkomgeving, omstandigheden en interne relaties om het team goed en effectief te laten presteren.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van individuele teamleden met als doel het team sterker te maken.
 • Het stimuleren van en participeren in externe samenwerkingsverbanden zowel intra- als multidisciplinair.
 • Het streven naar een maatschappelijk verantwoorde prijs voor de geleverde diensten rekening houdende met een gezonde financiële situatie van de praktijk waarbij ruimte is voor investeringen in kwaliteit en continuïteit.