Missie en visie Fysiotherapie Keulen en Brusse – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Missie en visie Fysiotherapie Keulen en Brusse

Missie en visie Fysiotherapie Keulen en Brusse

Om duidelijkheid te geven over waar de praktijk in al haar activiteiten voor staat, is er hieronder een missie en visie opgesteld.

Missie:
Fysiotherapie Keulen en Brusse stelt zich ten doel:

Visie:
Kwalitatief hoogwaardige zorg wordt bereikt door nauwe samenwerking tussen de fysiotherapeuten met ieder zijn eigen specialiteit, interessegebied en betrokkenheid.

Essentieel hiervoor is een laagdrempelige, open relatie binnen een nauw samenwerkend team.
De individuele leden van het team dienen adequaat geschoold te zijn en dit regelmatig te onderhouden middels na- en bijscholing.
Externe overlegstructuren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en het afstemmen van die zorg op veranderingen in zorgvraag  en ontwikkelingen in de maatschappij.
Het werken in teamverband waarborgt ook de continuïteit van de zorg.
Het zorgaanbod moet een zo groot mogelijk deel van de problemen op het gebied van het bewegingsapparaat bestrijken en beschikbaar zijn voor een ieder die dat nodig heeft.
Een goed functionerend bewegingsapparaat kan een belangrijke factor zijn in het algemeen welbevinden van de mens en kan sterk bijdragen aan het voorkomen / verminderen van nevenpathologieën en zo een positieve bijdrage leveren aan het beheersen van de groeiende kosten van de gezondheidszorg.
Zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke peilers in de behandeling van de patiënt en kunnen bijdragen aan gedragsverandering en een gezonder, actiever leefpatroon en zo aan het voorkomen van recidieven of complicaties.

Doelen: