Hartrevalidatie – Fysiotherapie Keulen en Brusse – Bodegraven

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-612520

Whatsapp
06-8212 8712

Aanmelden
Een vraag stellen

Hartrevalidatie

Bijna 1 miljoen Nederlanders is hart- of vaatpatiënt. Naar verwachting zijn er in 2020 1,3 miljoen patiënten. Bijna 10% van de Nederlandse bevolking.

Het hart is een holle spier die door zich samen te trekken bloed door het lichaam pompt. Hij heeft vier afzonderlijke, door kleppen gescheiden, kamers. Ze vormen samen twee pompen die de long- en lichaamscirculatie op gang houden.

Er kunnen problemen ontstaan in het functioneren van het hart. Vele factoren kunnen van invloed zijn op het al dan niet goed werken van het hart.

Risicofactoren in de leefstijl zijn o.a. roken, de hoogte van uw bloeddruk en cholesterolgehalte, diabetes, overgewicht en langdurige stress.

Hartaandoeningen

Onder een hartaandoening wordt verstaan: alle soorten hartproblemen waarvoor u behandeld bent of wordt.

Voorbeelden van hartaandoeningen:

  • hartinfarct
  • pijn op de borst (angina pectoris)
  • hartfalen (verminderde pompfunctie van het hart)
  • ritmestoornissen
  • aangeboren afwijkingen aan het hart

U heeft ook een hartaandoening als u bijvoorbeeld onlangs gedotterd bent, een pacemaker heeft gekregen of een operatie aan uw hart(klep) heeft gehad.

Deze aandoeningen kunnen onder andere leiden tot een verminderd inspanningsvermogen, kortademigheid en vermoeidheid. Hierdoor kunnen beperkingen ontstaan die kunnen leiden tot een verminderde kwaliteit van uw dagelijks leven.

Fysiotherapie en revalidatie
Met hartrevalidatie gaat u zelf aan de slag door onder begeleiding van een fysiotherapeut te bewegen. U leert daarmee uw mogelijkheden en uw eventuele grenzen (her)kennen.

Wanneer u zich aanmeldt in onze praktijk volgt eerst een intake gesprek met een in hartrevalidatie gespecialiseerde fysiotherapeut waarin we uw lichamelijk en psychische gezondheidstoestand, uw mogelijkheden en beperkingen en uw persoonlijke wensen in kaart gaan brengen. Vervolgens stellen we een individueel trainingsprogramma samen, afgestemd op uw mogelijkheden, wensen en doelen. Deze zullen we regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen.

Uw trainingsdoelen kunnen zijn:

  • de algehele conditie verbeteren
  • spieren versterken
  • zelfvertrouwen herwinnen
  • lichamelijke mogelijkheden en beperkingen/ grenzen leren kennen
  • (bewegings) angst reduceren

De trainingsduur en –frequentie is afhankelijk van het trainingsprotocol wat bij u van toepassing is. Aan het einde van het trainingsprotocol heeft u als het goed is een leefstijl met meer beweging/sport ontwikkeld. U kunt er dan voor kiezen om bijvoorbeeld verder te trainen in een sportschool of buiten in uw dagelijks leven meer te blijven bewegen. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor fysiofitness. Voor de mogelijkheden en kosten kunt u kijken bij de specialisatie “Fysio-fitness”.