Corona nieuwsupdate Fysiotherapie Keulen en Brusse

Vacatures

Wil je werken in een leuk en dynamisch team?

Wil je blijven ontwikkelen als fysiotherapeut?

Kijk hier voor onze vacatures!

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre
Locatie voetbalvereniging ESTO

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-61 25 20

Whatsapp
06-2009 90 20

Aanmelden
Een vraag stellen

Corona updates

12 september 2022

Kleine corona update!
Zoals bekend, corona is het land niet uit, maar de gevolgen van een besmetting zijn doorgaans mild. Binnen ons team is nog wel een streng testbeleid bij klachten. Wij behandelen namelijk ook een kwetsbare doelgroep die ook met deze variant flink ziek kan worden. Om die groep te beschermen, kunnen wij minstens 5 dagen niet werken bij een besmetting. Helaas is ook deze week een van onze collega’s positief getest thuis. En vanwege de drukte in alle agenda’s houdt dat in dat al diens patiënten zijn afgebeld.
Wij vragen u vriendelijk en een beetje dringend om een zelftest bij uzelf af te nemen als u klachten heeft. Zo helpt u mee de zorg in onze praktijk te continueren.
Team Fysiotherapie Keulen en Brusse


21 maart 2022

Mondkapjesplicht vervalt

Ondanks dat de besmettingscijfers nog hoog zijn, hebben we besloten verder te versoepelen. Dit besluit is tot stand gekomen door de versoepelingen die in andere sectoren al verder doorgevoerd zijn én andere sectoren in de zorg die ook de maatregelen hebben laten vallen. Wat gaat dit inhouden voor uw bezoek aan onze praktijk?

 • De mondkapjesplicht vervalt. Therapeuten maken voor de komende weken nog wel gebruik van een Type 2R mondkapje. En het staat u vrij om ook een mondkapje te dragen!
 • De 1,5 meter is niet goed houdbaar meer, dus komt te vervallen.
 • De ruimere opstelling van de fitnessapparatuur is teruggedraaid. Dit komt mede omdat de gymzaal de komende maand wordt gerenoveerd.

Welke maatregelen blijven gelden?

 • Als u klachten heeft wat kan duiden op een besmetting met COVID-19, test uzelf (sneltest of GGD) voordat u naar de praktijk komt.
 • Als u in contact geweest bent met iemand met COVID-19, check of u in quarantaine moet. Check dit op quarantainecheck.rijksoverheid.nl. Als u in quarantaine zit, kan uiteraard de afspraak in onze praktijk of bij u thuis niet doorgaan.
 • Maak de apparatuur in de fitness schoon na gebruik.

Het is misschien even wennen, maar met de huidige prognose hebben we vertrouwen in de toekomst! Bij vragen kunt u altijd een van ons aanschieten.

Namens het gehele team.

Erik Lette

 


16 februari 2022

Verdere versoepelingen

De persconferentie van 15 februari had weer goed nieuws. Er wordt verder versoepeld en de maatregelen worden nu snel afgebouwd.Wat verandert er aan uw bezoek aan onze praktijk?

 • De mondkapjesplicht blijft! Dit is het advies van het genootschap fysiotherapie. Op 15 maart heroverwegen we dit.
 • Het advies om 1,5 meter afstand te houden blijft een advies, maar we zullen hier niet meer strikt op controleren.
 • De check op het coronatoegangsbewijs (QR-code) vervalt.
 • De kleedkamers gaan weer normaal open. Douchen wordt ook weer mogelijk.
 • De ruime opstelling van de apparatuur in de fitnesszaal wordt te zijner tijd teruggedraaid. Dit zal samenvallen met de renovatie van de gymzaal.

U kunt weer gewoon een kopje koffie of thee voorafgaand of na de afspraak (of fitnessles) pakken. We vragen wel respect te hebben voor de ruimte die een ander nog graag wenst in verband met corona. De uitdaging in deze transitie naar het ‘oude normaal’ is om het voor iedereen prettig te laten verlopen. Samen gaat dit lukken.

Namens het gehele team,

Erik Lette

 


14 januari 2022

Persconferentie: FysioFitness kan weer

Vier weken na het slechte nieuws is er weer goed nieuws! Ja, de besmettingscijfers zien er niet rooskleurig uit, maar deze variant van het coronavirus lijkt minder ziekmakend dan de voorgangers. Daarbij benadrukt het OMT het belang van sporten. Hoe fitter het lichaam (en geest) is, hoe beter de weerstand is om het virus te lijf te gaan. Dus ja, we mogen de FysioFitness weer open gooien.
We zijn vandaag heel hard bezig geweest om dit komende week al mogelijk te maken. En het is gelukt. Soms met wat kleine aanpassingen, maar vanaf komende week is iedereen die op abonnement traint weer welkom op de reguliere tijden.

Om de FysioFitness voor iedereen zo veilig mogelijk te houden gelden de volgende regels:

 • Alleen met geldige QR code (Corona ToegangsBewijs) mag u op abonnement bij ons trainen. We hanteren hierin dezelfde regels die gelden voor sportscholen.
 • In de preventiegroepen trainen maximaal 10 deelnemers, individueel, een uur lang. Er is nog geen warming-up, dus bij binnenkomst graag gelijk in de fitnesszaal starten op een fitnessapparaat. Indien gewenst en indien toegestaan (we wachten berichtgeving af) is er wel een cooling-down.
 • Houd afstand van andere sporters. Omkleden in de kleedkamer is niet toegestaan (jas ophangen en schoenen wisselen wel) en zorg dat u zo kort mogelijk in de kleedkamer bent.
 • Gebruik een mondmasker (bij voorkeur type IIR/2R) vanaf het moment dat u in de praktijk bent. Alleen op een fitnessapparaat of tijdens een oefening mag deze af als het hinder geeft.
 • Maak uw fitnessapparaat direct na gebruik schoon voor de volgende.

De sporters die op abonnement trainen in een doelgroep, zijn uiteraard ook weer welkom!

Preventiegroep of doelgroep? Op onze website staat aangegeven op welke tijden de preventiegroepen zijn.

Namens het gehele team van Fysiotherapie Keulen en Brusse

Erik


18 december 2021

Harde lockdown: fysiotherapie gaat door, fysiofitness op abonnement stopt

Zojuist is bekend geworden dat Nederland vanaf 19 december weer in een harde lockdown terecht komt. Zo hopen we de zorg toegankelijk te houden en de omikron-variant zo min mogelijk speelruimte te geven.

Fysiotherapeutische zorg gaat gewoon door met de reguliere openingstijden! Hier verandert niets in. Ook als u bij ons traint in een groep, op fysiotherapeutische indicatie, vergoed door de zorgverzekering, dan blijft u gewoon welkom.

De FysioFitness-groepen worden doorgaans op abonnement gegeven. Deze groepen (5 kwartier, normaliter met warming-up en cooling down) komen allemaal te vervallen. Dit betreft namelijk volgens de regels een binnensport, wat onder deze lockdown niet toegestaan is. Traint u in een fysiofitness-groep, maar wél op fysiotherapeutische indicatie en niet op abonnement? Neem dan contact met ons op om te kijken naar een oplossing. U kunt verschillende thuisoefeningen vinden op onze website, klik hier.

De huidige maatregelen in onze praktijk zullen gehandhaafd blijven. Kom niet in het geval van klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus. Houd afstand en houd u aan de hygiëneregels. Alle recente maatregelen kunt u teruglezen in de afspraakbevestiging die u per mail ontvangt en op deze webpagina.

De maatregelen van deze lockdown gelden vooralsnog tot 14 januari.
De FysioFitness groepen die vervallen zijn: maandag 9, 19 en 20:15 uur, dinsdag 9, 10:30, 19 en 20:15 uur, woensdag 9 en 19 uur, donderdag 13:30, 19 en 20:15 uur, vrijdag 9:30 en 19 uur.

Namens het gehele team van Fysiotherapie Keulen en Brusse

Erik

 


26 november 2021

Persconferentie 26 november

Er zijn veel sectoren getroffen door de zojuist aangekondigde maatregelen. De samenleving gaat na 17 uur nagenoeg dicht. Er is een aantal uitzonderingen genoemd, waaronder de medische contactberoepen. Fysiotherapie mag onder reguliere openingstijden open blijven en met de huidige maatregelen en strikte protocollen trachten we het bezoek aan onze praktijklocaties zo veilig mogelijk te houden.
Het is hierin belangrijk niet naar de praktijk te komen als u klachten heeft wat kan duiden op een coronabesmetting. Laat u bij de GGD testen bij klachten. We hebben de apparatuur in de oefenzaal weer op >1,5 meter afstand van elkaar gezet. Het team is volledig gevaccineerd en wordt regelmatig getest.
Slecht nieuws is er voor de FysioFitness groepen van de avond (19 uur en 20:15 uur). Deze groepen vallen onder de regels van de sportschool en vervallen helaas. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Gedurende de avonduren zullen we individuele afspraken plannen. Staat u op onze wachtlijst? Hopelijk kunt u nu snel terecht!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


30 oktober 2021

Nieuwe maatregelen per 1 november 2021

Helaas lopen de besmettingscijfers weer op. Ook onder de gevaccineerde bevolking zien we dit terug. Gelukkig beschermt het vaccin goed tegen ziekenhuisopname. Echter is ook hier een toename in aantal opnames te zien en staat wederom de reguliere zorg onder druk. Binnen de fysiotherapie hebben we de soms desastreuze impact van uitgestelde operaties voor patiënten van dichtbij gezien. Helaas lijkt de geschiedenis zich te herhalen.

Daarnaast is er een verhoogd risico op de fysiotherapeutische zorg in onze praktijk gekomen. Ondanks dat het gehele team gevaccineerd is en de standaard hygiënemaatregelen gehandhaafd blijven, kunnen we het niet veroorloven om een teamlid een week of langer na besmetting in quarantaine thuis te hebben, laat staan meer dan één. Dit zou inhouden dat we de zorg fors moeten afschalen en afspraken moeten afzeggen. De druk op de agenda’s is het laatste jaar dusdanig hoog dat andere collega’s ook niet in staat zijn om een uitval op te vangen. En nieuwe collega’s zijn er niet. We hebben al meer dan 4 maanden 3 vacatures uitstaan, maar zonder succes.

Vanwege bovenstaande hebben we moeten besluiten om de mondkapjesplicht voor alle bezoekers van onze praktijk weer in te stellen. Ook is het dringende advies om afstand te houden en de kleedkamers zo min mogelijk te gebruiken. Dit komt bovenop de nog geldende maatregelen.

Met klem vragen we u om thuis te blijven indien u klachten ervaart die kunnen duiden op een coronabesmetting. Alleen dan kunnen we de fysiotherapeutische zorg beschermen en kan de praktijk open blijven. 

Ik hoop binnenkort weer beter nieuws te brengen!

Namens het gehele team van Fysiotherapie Keulen en Brusse

Erik

 


14 september 2021

Verdere versoepelingen in twee delen

Naar aanleiding van de persconferentie en de huidige vaccinatiegraad in de regio zijn er enkele versoepelingen mogelijk. Dit doen we in twee delen.

Vanaf 15 september gelden onderstaande versoepelingen:

 • Mondkapjes worden indien gewenst gebruikt, maar zijn niet meer verplicht in onze praktijk.
 • Kleedkamers zijn weer open. De douches kunnen binnenkort ook weer gebruikt worden.

Vanaf 25 september worden de volgende versoepelingen doorgevoerd:

 • De 1,5 meter regel wordt landelijk geschrapt. In onze praktijk houdt dit in dat we de fitness weer de oorspronkelijke indeling geven.
 • Hierdoor ontstaat weer voldoende ruimte in de gymzaal, waardoor een warming-up en cooling-down weer mogelijk gaat zijn bij de FysioFitness groepen. De preventiegroepen zullen dan weer vijf kwartier duren.

De onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 • Blijf thuis bij symptomen die kunnen duiden op corona. Oók als u gevaccineerd bent. We volgen hierin de maatregelen van de overheid. Laat u testen (bij voorkeur bij de GGD). Met een negatief testresultaat kunt u vervolgens (met mondkapje) wel op uw afspraak komen.
 • Maak uw fitnessapparaat schoon na gebruik.
 • Houd indien mogelijk afstand. Geef elkaar de ruimte.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst onder de zuil.

De gymzaal is intensief gebruikt tijdens de coronaperiode. Deze zal binnen de komende maanden worden opgeknapt (zo snel mogelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid van een klusjesman/schilder). Er is overduidelijk animo om de FysioGym weer op te starten. We zullen de deelnemers berichten zodra dit weer mogelijk is.

Graag tot ziens op een van onze locaties!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


10 september 2021

Vaccinatiegraad en versoepelingen
Gisteren in de NOS: de vaccinatiegraad in onze gemeente is al best hoog, 70%. En 82% heeft al één prik gehad. Met de komst van de GGD-prikbus op het Raadhuisplein wordt de vaccinatiegraad mogelijk nog wat hoger.
Ons gehele team is gevaccineerd tegen het COVID-19 virus. We vinden het erg belangrijk dat uw bezoek aan onze praktijk zo veilig mogelijk is. Met deze vaccinatiegraad kunnen we weer versoepelingen aankondigen! Komende week hoort u hier meer over.
Fijn weekend!
Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

13 augustus 2021

Persconferentie 13 augustus

Naar aanleiding van de persconferentie volgt spoedig een update met betrekking tot versoepelingen binnen onze praktijk. We overleggen binnen het team en met betrokken instanties wat verstandig is om te versoepelen.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


23 juni 2021

Versoepeling coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van 18 juni zijn enkele versoepelingen aangekondigd. Voor uw bezoek aan onze praktijk lijkt de opheffing van de mondkapjesplicht de meest in het oog springende. Andere genoemde versoepelingen hebben geen directe invloed op onze praktijkvoering.

Na overeenstemming met onze collega praktijken en na berichtgeving van ons genootschap (KNGF) melden we dat de nu geldende maatregelen in onze praktijk rondom de mondkapjesplicht gehandhaafd blijft. Dat wil zeggen: bij binnenkomst in de praktijk dient u een goed sluitend mondkapje over neus en mond te dragen. Zodra u in een van de oefenruimtes op een apparaat zit, dan mag deze af. Nadat u klaar bent met een apparaat, moet het mondkapje weer op en maakt u met de aanwezige alcohol het apparaat schoon voor de volgende gebruiker. De algehele regel van 1,5 meter afstand bewaken blijft te allen tijde gelden.

Graag motiveren we dit besluit.
De 1,5 meter regel is in onze praktijk niet altijd te handhaven. Dit geldt zeker voor de behandeling in de kamer, maar ook voor de loopruimtes en fysiotherapie of FysioFitness in de oefenzalen. Mensen met een kwetsbare gezondheid willen we een veilig bezoek aan onze praktijk geven. De mondkapjes kunnen hieraan bijdragen, naast de nog geldende hygiënemaatregelen en de Covid-triage de dag voor de afspraak. Dit is ongeacht of u al 1 of 2 vaccinaties gehad heeft. Helaas kunt u nog steeds het virus krijgen als u al gevaccineerd bent (al zal u waarschijnlijk niet ziek worden), maar belangrijker, het is dan ook mogelijk anderen te besmetten. Aangezien niet iedereen volledig gevaccineerd is (waaronder ook fysiotherapeuten uit ons team), willen we dit risico nu niet lopen. Daarbij is nog niet duidelijk welke invloed de delta-variant heeft. We verwachten dat we in augustus wel meer vrijheid kunnen geven in het gebruik van een mondkapje.

Als u vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van de maatregelen, kunt u ons mailen of bellen.

We wensen iedereen een veilig bezoek aan een van onze locaties toe en zien u graag snel weer!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


16 mei 2021

Nieuwsbrief

Er is vandaag een nieuwsbrief uitgegaan met de uiteenzetting hoe we de groepsgewijze activiteiten weer zullen hervatten. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Schrijf u in via onze website. Op deze pagina kunt u ook de eerder verzonden nieuwsbrief teruglezen.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


11 mei 2021

Persconferentie: FysioFitness en groepsgewijze fysiotherapie hervat!

De persconferentie van vandaag brengt goed nieuws voor iedereen die bij ons op abonnement traint of op fysiotherapeutische indicatie in een kleine groep traint. Twee maatregelen gaan binnenkort van tafel: de maximale bezetting van 2 patiënten per oefenruimte wordt geschrapt. Hierdoor is het mogelijk om de kleine groepen trainingspatiënten weer welkom te heten.

Ook mogen de sportscholen weer open. Op individuele basis mag er weer gesport worden, dus onze FysioFitness kan daardoor weer opgestart worden. Het gaat in dezen niet om een groepsles, aangezien iedereen zijn of haar eigen individuele oefenschema afloopt. De warming-up en cooling-down zijn nog niet inbegrepen en om plantechnische redenen beginnen we weer met een uur trainen (in plaats van 75 minuten).

Het is echter een flinke klus om alle groepen weer in te plannen in de overvolle agenda’s van de therapeuten. Omdat het nog onzeker is (maar de minister-president is optimistisch) en kort dag met al geplande afspraken, verwachten we vanaf de Pinksteren de groepen weer op te starten. Dus dat is vooralsnog niet vanaf volgende week woensdag, maar de week daarop. Een definitief besluit wordt via de nieuwsbrief in de mail gecommuniceerd met onze patiënten en sporters. Als u nog niet eerder de nieuwsbrief digitaal ontvangen heeft, dan kunt u zich hier aanmelden. Alle abonnementen gaan vanaf die datum weer lopen. De voorzorgsmaatregelen (mondkapje, hygiënemaatregelen, afstand houden) blijven voor iedereen gelden, ook als u gevaccineerd bent. Als u nog niet kan/durft/wil, laat dat ons per mail dan weten.

Hopelijk kunnen we u binnenkort weer in de praktijk verwelkomen!! Wij hebben er weer zin in. Wordt vervolgd.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


23 maart 2021

Persconferentie: geen wijzigingen

De persconferentie van 23 maart gaf helaas geen versoepelingen. Dit houdt in dat de geldende maatregelen van onze praktijk ook ongewijzigd blijven. Helaas is er nog geen zicht wanneer de FysioFitness of ZwangerFit kan worden hervat in de praktijk. We hebben inmiddels wel de activiteiten op onze locatie N-Joy Sportcentre hervat. Behandelingen bij de fysiotherapeut mogen (in tegenstelling tot de leden van N-Joy) wel binnen plaatsvinden.

Later deze week volgt een nieuwsbrief per mail met onder andere nieuws over de fitnessgroepen en ZwangerFit. Ook is er belangrijk nieuws over het team te melden. Heeft u nog niet eerder een nieuwsbrief van ons ontvangen? U kunt zich hiervoor inschrijven via deze pagina op onze website.

We zien u graag snel weer op één van onze locaties, liefst gezond en wel!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


9 maart 2021

Persconferentie: geen wijzigingen

Ook na de persconferentie van 8 maart zijn er voor de maatregelen in onze praktijk geen wijzigingen. Wel hebben we met de nieuwste inzichten enkele maatregelen aangescherpt, waaronder:

 • Als u recent corona heeft doorgemaakt, dan kan er de eerste 3 weken na de positieve test géén fysieke afspraak gepland worden (in de praktijk of aan huis). Een behandeling met beeldbellen is wel mogelijk. De eerste 5 weken na de positieve test is het verplicht te allen tijde (dus ook op de fitnessapparaten) een goed sluitend mondkapje te dragen.
 • Als u wilt weten of uw kind van 12 jaar of jonger naar de afspraak mag komen, kijk dan op de beslisboom BOinK. Deze wordt ook gehanteerd op de basisscholen en kinderdagverblijf.

Er zijn overigens geen versoepelingen mogelijk voor de groep die reeds gevaccineerd is. We volgen hierin het advies van het RIVM. Al onze maatregelen voor een veilig bezoek aan onze praktijk kunt u nalezen op onze website.

Voor de FysioFitness en ZwangerFit/MamaFit is helaas nog geen goed nieuws te melden. Voor de laatste groep is een alternatief in de maak. De deelnemers worden hier apart over geïnformeerd. Op onze website kunt u enkele oefenschema’s vinden om thuis mee aan de slag te gaan. Individuele behandelingen fysiotherapie blijven gewoon mogelijk.

We zien u graag binnenkort op een van onze praktijklocaties (of bij u thuis)!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


24 februari 2021

Persconferentie: wederom geen wijzigingen, we zijn open voor fysiotherapie

De persconferentie van vanavond heeft geen wijzigingen gegeven in het huidige beleid voor uw bezoek aan een van onze praktijklocaties. Dit houdt in dat wij als medisch contactberoep open zijn en blijven. Fysiotherapeutische zorg kan doorgaan en nieuwe aanmeldingen worden gewoon aangenomen. Dit alles blijft mogelijk met inachtneming van de geldende maatregelen. Binnen de praktijk wordt onderling afstand gehouden. Daarbij zijn er maximaal twee patiënten (>13 jaar) tegelijk in een oefenzaal aanwezig. We roepen nogmaals op: blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD. Alle maatregelen voor een veilig bezoek aan een van onze praktijklocaties kunt u hier nalezen.

FysioFitness en ZwangerFit/MamaFit

Helaas is het nog niet mogelijk om de groepen doorgang te laten vinden. Mocht u door het gemis van de FysioFitness of ZwangerFit/MamaFit fysieke ongemakken ontwikkelen, neem dan contact met ons op, misschien dat we met adviezen of behandeling wat voor u kunnen betekenen. Op onze website kunt u een oefenschema met filmpjes vinden die u thuis kunt uitvoeren.

Blijf volhouden. Denk aan elkaar. Houd u aan de maatregelen, voor uzelf en voor uw naasten! Tot snel!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


2 februari 2021

Persconferentie: geen wijzigingen huidig beleid

De persconferentie van vanavond heeft geen wijzigingen gegeven in het huidige beleid voor uw bezoek aan een van onze praktijklocaties. Dit houdt in dat wij als medisch contactberoep open blijven. Fysiotherapeutische zorg kan doorgaan en nieuwe aanmeldingen worden gewoon aangenomen. Dit alles blijft mogelijk met inachtneming van de geldende maatregelen. Binnen de praktijk wordt onderling afstand gehouden. Daarbij zijn er maximaal twee patiënten (>13 jaar) tegelijk in een oefenzaal aanwezig. We roepen nogmaals op: blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD. Alle maatregelen voor een veilig bezoek aan een van onze praktijklocaties kunt u hier nalezen.

FysioFitness en ZwangerFit/MamaFit

Helaas is het nog niet mogelijk (en verantwoord) om de groepen doorgang te laten vinden. We vinden het erg jammer dat we onze FysioFitness deelnemers nu al zo lang moeten missen. Als we op een andere manier iets voor jullie kunnen betekenen, schroom niet en neem contact met ons op. Op onze website (onder kopje Sport en Bewegen) zijn oefeningen te vinden om thuis uit te voeren. De ZwangerFit en MamaFit kunnen ook nog niet fysiek doorgang vinden. De huidige deelnemers worden wel op de hoogte gehouden met oefeningen en Zoom-meetings, om in deze tijd zo optimaal mogelijk deze bijzondere periode door te komen. Karla zal contact opnemen om alternatieven te bespreken.

Blijf volhouden. Denk aan elkaar. Houd u aan de maatregelen, voor uzelf en voor uw naasten! Tot snel!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


22 januari 2021

Avondklok

Er is uitsluitsel over de avondklok. In ieder geval t/m 8 februari zal er een avondklok gelden tussen 21 en 4:30 uur. We hebben de agenda’s hierop aangepast zodat de laatste afspraak op tijd eindigt en u voor de avondklok ingaat weer thuis kan zijn.

Verder zijn er geen extra maatregelen van kracht die een aanpassing in het beleid noodzakelijk maakte. Een behandeling bij de fysiotherapeut blijft dus mogelijk. Dit kan via een beeldbelverbinding of fysiek op een van onze praktijklocaties. Wilt u alle maatregelen nalezen, dan kunt u deze hier opzoeken.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


12 januari 2021

Persconferentie: lockdown verlengd, fysiotherapie blijft open

Zoals verwacht worden de huidige maatregelen verlengd, tot 9 februari. De fysiotherapeutische zorg zal (zoals voorgaande weken ook het geval was) met alle bestaande voorzorgsmaatregelen doorgaan. Dus individuele behandelingen bij de fysiotherapeut kunnen gewoon plaatsvinden. Onze groepsgewijze behandelingen zijn gestopt, waaronder de FysioFitness. Klik hier voor oefeningen om thuis op te pakken!

Kijk op onze website voor meer informatie over de genomen maatregelen (klik hier). Met onze inzet en uw hulp houden we een bezoek aan een van onze locaties zo veilig mogelijk. U bent welkom!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


16 december 2020

Alle groepen gestaakt (ook fysiotherapeutische indicaties)

Vanwege tegenstrijdige berichtgeving vanuit twee belangrijke bronnen waarop wij ons beleid bepalen was het nog niet duidelijk wat we kunnen met kleine behandelgroepen. Dit zijn fysiotherapeutische indicaties van mensen die de oefentherapie onder begeleiding  van een fysiotherapeut goed kunnen gebruiken. Helaas moeten we ook deze groepen tot ten minste 19 januari staken. Dus vanaf heden wordt er niet meer getraind in groepsverband en geldt een maximum van 2 patiënten in een oefenzaal. De individuele behandelingen fysiotherapie worden voortgezet. Waar mogelijk zetten we de behandeling ‘op afstand’ voort door middel van huiswerkoefeningen en beeldbelconsulten. Houd onze berichtgeving op deze pagina in de gaten voor de laatste updates. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dat kan hier.

Helaas kunnen we geen leuker nieuws brengen. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. We staan graag voor u klaar binnen de mogelijkheden die we kunnen bieden.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


15 december 2020

Nieuwsbrief per mail

We hebben alle deelnemers van de FysioSport per mail een nieuwsbrief gestuurd. Check ook uw spambox. We horen het graag per Whatsapp als u de nieuwsbrief niet ontvangen hebt. 06-8212 8712.

[update 16/12, 12:30 uur] Er is een nieuwe versie van de nieuwsbrief naar alle patiënten en deelnemers van de praktijk gestuurd. U kunt de laatste nieuwsbrief hier terugvinden.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dat kan hier.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


14 december 2020

Toespraak Premier Rutte

Een harde lockdown is een feit. De toespraak is helder en in lijn met de vooraf uitgesproken verwachtingen. Medische contactberoepen, waaronder de fysiotherapie, blijven open. Sluiting van medische beroepen heeft een te grote impact op de gezondheidszorg. Dus we zijn voor de continuering van de zorg blij dat we ‘gewoon’ open zijn. We blijven ons inspannen om een bezoek aan onze praktijklocaties voor iedereen veilig te houden. We hebben een strikt pakket maatregelen, waaronder een mondmaskerplicht, hygiëneprotocol, bezetting van de ruimten en naleving van de leefregels. Dit gaat tot dusver goed en we kunnen met deze maatregelen veilig onze zorgverlening continueren. Het is wel van belang dat u niet komt in geval van klachten. Dat u zich wel bij de GGD laat testen. Samen kunnen we de corona buiten de praktijk houden. Check de link in de afspraakbevestiging voor meer informatie.

FysioFitness, FysioGym, ZwangerFit, MamaFit & Lekker in je Lijf

De preventiegroepen (FysioFitness waar normaal een warming-up en cooling-down bij zit) moeten we helaas van 15 december tot 19 januari staken. Zo ook de FysioGym (vrije oefeningen in de gymzaal) en de doelgroepen ZwangerFit, MamaFit en Lekker in je Lijf.

[update 20:22 uur] Kleine oefengroepen op fysiotherapeutische indicatie (verzekerde zorg) kunnen vooralsnog doorgaan.

Bij vragen, stuur ons bij voorkeur een Whatsapp bericht: 06-8212 8712. Lees onze maatregelen voor een veilig bezoek hier.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


14 december 2020

Aanstaande persconferentie

Er is al informatie uitgelekt naar de media betreft de aankomende strenge maatregelen ivm het terugdringen van het stijgend aantal coronabesmettingen. We willen niet op de zaken vooruit lopen, maar momenteel is er geen aanleiding om aan te nemen dat de praktijk dicht gaat.

Het is belangrijk te beseffen dat de media dit veelvuldig verkeerd heeft gemeld in eerdere berichtgeving. Echter vallen we niet onder de categorie contactberoepen (zoals kapper, schoonheidsspecialist of massagesalon). Vanaf het begin van de coronacrisis vallen we onder de categorie zorg (buiten het ziekenhuis). Enkele media benoemt dit nu ook als ‘medisch contactberoep’. Het pakket maatregelen die nu de ronde gaat voor contactberoepen slaat niet op de fysiotherapeutische zorg. Op deze pagina (en Facebook) houden we u op de hoogte van de maatregelen die we naar aanleiding van de verscherping wel gaan nemen. Wordt vervolgd…

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


8 december 2020

Persconferentie 8 december

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond kunnen we melden dat er geen wijzigingen zijn die invloed hebben op uw bezoek aan onze praktijk. We zijn erg blij te zien dat vrijwel iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ook is het prettig te merken dat er getest wordt bij klachten en de afspraak voor de zekerheid verplaatst wordt tot de testuitslag bekend is. Zo helpt u verspreiding te voorkomen.

Dank u allen voor de medewerking. En we vertrouwen er op (en het team ziet hier tevens op toe) dat het pakket maatregelen voor een veilig bezoek aan onze praktijk nageleefd blijft worden. U kunt ze op onze website nalezen, klik hier.

Blijf gezond, blijf voor elkaar zorgen en blijf doorzetten.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


17 november 2020

Persconferentie 17 november

Naar aanleiding van de persconferentie kunnen we het volgende met u delen:

 • FysioGym (dinsdagavond en donderdagochtend in gymzaal) wordt vanaf dinsdag 24 november weer hervat.
 • Voor de FysioFitness, ZwangerFit, MamaFit en fysiotherapeutische oefengroepen waren geen verzwarende maatregelen ingesteld na de persconferentie van 3 november, dus daar zal ook niets wijzigen. De cooling-down kan naar wens weer worden opgepakt. De warming-up nog niet.
 • Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht. Deze zal ook binnen onze praktijkruimten worden nageleefd. Zet vóór binnenkomst uw mondkapje op. Zoals eerder aangegeven: op de fitnessapparaten is het toegestaan het mondkapje even af te zetten, als het dragen voor hinder zorgt voor de sportbeoefening.

Verder:

 • Indien u klachten heeft, laat u testen! LET OP! Een negatieve uitslag van een commerciële (betaalde) sneltest, waaronder de sneltest locatie in Bodegraven bij de N11, is niet betrouwbaar! Deze test is niet valide (dus niet geschikt) om vast te stellen dat u het virus niet heeft. De enige testen die met grote zekerheid uitsluiten dat u besmet bent met het coronavirus zijn van de GGD (de PCR test en de LAMP sneltest die in de toekomst ingezet wordt). U en vooral uw omgeving loopt een groot risico als u zich veilig waant met een negatieve testuitslag van een commerciële test. Meer informatie kunt u vinden op de website van de GGD of het RIVM.
 • Om de bezetting van de praktijkruimtes onder controle te houden vragen we nogmaals dringend op tijd te komen, maar niet meer dan 5 minuten te vroeg. Dit geldt met name voor de therapie/sport in de oefenzalen, maar ook voor de individuele afspraken.
 • Omkleden in de kleedkamer is niet toegestaan! U kunt alleen de schoenen wisselen en jas ophangen (wat ook mogelijk is aan de verschillende zitgelegenheid en kapstokken buiten de kleedkamers).

U kunt al onze maatregelen lezen op deze pagina. In de afspraakbevestiging in de mail vind u ook een link naar deze website. Let op het versienummer, er kunnen in de loop van de tijd relevante wijzigingen zijn doorgevoerd die voor u relevant zijn om te weten. Samen houden we corona buiten de praktijk.

Tot slot:

Met regelmaat worden fysiotherapeuten binnen het team getest op corona. Bij geringe klachten van een teamlid zijn we genoodzaakt de geplande afspraken af te bellen. Ervaring leert dat we snel terecht kunnen voor een test bij de GGD (vaak dezelfde dag) en ook ’s avonds al de uitslag hebben. Tot nu toe allemaal negatieve testuitslagen.

We verwelkomen u graag komende week weer op een van onze locaties. Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


3 november 2020

Persconferentie over groepslessen

Zoals u gehoord heeft op de persconferentie van dinsdag 3 november worden de maatregelen tijdelijk verzwaard om het virus nog harder terug te dringen. Deze maatregelen gelden van woensdag 4 november 22 uur tot en met woensdag 18 november.

 • FysioFitness kan doorgaan: Het betreft hier een individuele sportieve activiteit, waarbij (net als bij een sportschool) een x aantal mensen zich committeert aan een bepaald tijdvak waarin sporten op deze wijze toegestaan is.
 • De cooling-down vervalt in deze periode. Dit wordt wel gezien als een groepsactiviteit en tot nader order (net als de warming-up) is dit helaas niet mogelijk.
 • Fysiotherapeutische oefengroepen overdag gaan door: Ook hier is afstand houden goed mogelijk en werkt iedereen een eigen oefenschema af. Deelnemers van deze groepen oefenen binnen een fysiotherapeutisch behandeltraject.
 • ZwangerFit en MamaFit kan doorgaan: ook dit is net als de FysioFitness een activiteit waarin de deelnemer een individueel oefenschema afwerkt. Informatiemomenten worden zo veel mogelijk op afstand gegeven, bijvoorbeeld via beeldbellen.
 • FysioGym (dinsdagavond en donderdagochtend in gymzaal) vervalt vanaf donderdag 5 november. Deze lessen kunnen later worden ingehaald.

Het valt wel op dat een aantal eerder genoemde maatregelen door een minderheid minder strikt worden nageleefd. Hier zal het team vanaf heden beter op controleren. Te denken is aan:

 • Op tijd komen, maar niet meer dan 5 minuten te vroeg.
 • Afstand houden onderling.
 • Omkleden in de kleedkamer is niet toegestaan. Enkel jas ophangen en schoenen wisselen.
 • Toegang tot de praktijk alleen toegestaan op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch, via Whatsapp, mail of website.

Met uw hulp en medewerking kunnen we deze tijd zo goed mogelijk doorkomen en kan iedereen gebruik blijven maken van onze diensten.

NB. Als er gesproken wordt over maatregelen voor de ‘contactberoepen’, betreft dit niet de fysiotherapeuten. Ondanks dat we technisch gezien een contactberoep hebben, vallen we in deze coronatijden onder de ‘zorgmedewerkers (buiten het ziekenhuis)’ en gelden voor ons andere maatregelen. Volg onze site of Facebook voor de laatste informatie.

We zien u graag komende week weer op een van onze praktijklocaties. Blijf gezond. Laat u testen bij klachten!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


15 oktober 2020

Groepslessen fysiotherapie

Het KNGF heeft zich gebogen over het gegeven dat er in teamverband niet meer dan 4 deelnemers mogen zijn. Dit betreft (vooralsnog) niet de groepslessen binnen de fysiotherapie, aangezien alle deelnemers een individueel programma afwerken en het geen teamsport betreft (waarin deelnemers elkaar nodig hebben om tot de sportbeoefening te komen). De regel die binnen de fysiotherapie en FysioSport van toepassing is: er mogen maximaal 30 mensen binnen trainen, waarbij bij onze praktijk er 13 zijn toegestaan. Praktisch in onze praktijk houdt dat in dat de regels zoals de afgelopen maanden gehanteerd zijn in werking blijven.

We benadrukken wel onderstaande maatregelen:

 • Kom op tijd en niet te vroeg.
 • Draag binnen een mondkapje.
 • Gebruik de handalcohol bij binnenkomst (witte zuil tegenover ingang).
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Omkleden is niet toegestaan (jas ophangen aan kapstok en schoenen verwisselen uiteraard wel).
 • Desinfecteer de apparaten direct na gebruik.
 • Volg de instructies  van de therapeuten op.
 • Bij symptomen: kom niet en neem contact op met de praktijk.

Wij zijn van mening dat met uw medewerking het voor u en ons veilig is om te blijven komen. We verwelkomen u dan ook graag op één van onze locaties. Samen houden we corona buiten de praktijk!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown

Op de persconferentie van 13 oktober zijn weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de individuele behandeling bij uw fysiotherapeut. We houden de maatregelen in de praktijk strikt in de gaten om het voor u en ons zo veilig mogelijk te houden. We vragen daarbij om uw medewerking. Samen houden we corona uit de praktijk.
 
Welke invloed de maatregelen heeft op groepsgewijze fysiotherapie en FysioFitness is nog niet helder. Als er aanvullende maatregelen gelden, zullen deze donderdag 15 oktober in gaan. Hou deze pagina in de gaten voor updates.
 
Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

1 oktober 2020

Update 21 uur

Mondkapje? Ja graag!

Het KNGF heeft het dringende advies uitgegeven om een mondkapje te gebruiken als u binnen de praktijk bent. Alle therapeuten zullen ook in alle ruimtes een mondkapje gebruiken. Mocht u tijdens het sporten hinder ondervinden van het gebruik van een mondkap, bespreek dit dan met de aanwezige therapeut. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Mondkapje?

Gisteren is in het Tweede Kamer debat een dringend advies uitgegaan van de premier om ook in ‘publieke binnenruimtes’ en bij ‘contactberoepen’ een mondkapje te gebruiken. We hebben binnen het team besproken dat de therapeuten het mondkapje ook buiten de behandelkamers zullen gebruiken (dus in wandelgangen en in de fitness). Aangezien we (zoals o.a. de Telegraaf foutief berichtte) niet tot de contactberoepen horen, maar tot zorgverleners, kunnen we dat advies niet direct op ons betrekken. We wachten een bindend advies van ons genootschap fysiotherapie af (het KNGF). Tot die tijd verzoeken we u met mondkapje op de praktijk te betreden en in de fitness een mondkapje te gebruiken (eventueel af als u op een apparaat zit). We houden u op de hoogte als er nieuws is.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 

25 september 2020

Geen nieuwe maatregelen fysiotherapie

Gisteravond heeft Premier Rutte en Minister de Jonge landelijke nieuwe maatregelen afgekondigd om de opmars van het coronavirus weer onder controle te krijgen. Geen van de genoemde maatregelen hebben invloed op uw bezoek aan onze praktijk (of van de fysiotherapeut bij u thuis). Echter, we zijn erg strikt in ons bestaande beleid en verwachten ook dat u deze maatregelen met ons samen naleeft. In onderstaand nieuwsitem (van 25 augustus) ziet u de maatregelen die we al extra genomen hebben in onze praktijk. Uitgebreid kunt u al onze maatregelen nalezen op deze pagina. We volgen uiteraard de berichten vanuit het genootschap fysiotherapie (KNGF) en de veiligheidsregio Hollands-Midden.

Voor de duidelijkheid: Fysiotherapeuten behoren niet tot de ‘contactberoepen’ waar in de persconferentie over gesproken wordt. Wij zijn zorgverleners.

Help ons corona buiten onze praktijkdeuren te houden. Kom niet bij klachten en laat u testen. Volg de regels va de overheid op. Wij doen er alles aan om het virus te weren. Stay safe en wees welkom!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


25 augustus 2020

Ontwikkelingen coronavirus

Zoals bij iedereen bekend is, lopen de cijfers met aantal besmettingen op. Om de gezondheid van onze bezoekers te waarborgen, nemen we een aantal nieuwe maatregelen.

1. Mondkapjes in behandelkamer

De therapeuten zullen in de behandelkamer een mondkapje dragen. Dit is ingesteld omdat er in de behandelkamers langere tijd contact is tussen patiënt en therapeut en de wetenschap ons leert dat dan het risico op overdracht verhoogd is. Ondanks dat er een zeer streng testbeleid is voor ons team (bij geringe klachten direct laten testen), beogen we hiermee het risico van een besmetting van therapeut op patiënt te minimaliseren. In de oefenzalen is vluchtig contact en wordt er uitvoerig geventileerd (beter dan in de behandelkamers mogelijk is), waardoor we het nu niet nodig achten in die ruimtes een mondkapje te gebruiken. Het staat u vrij om een mondkapje te dragen.

2. Terug uit oranje gebied? Eerste 10 dagen geen afspraak mogelijk.

Om ook hier de bezoekers én therapeuten te beschermen, moeten we u verzoeken de behandeling te verplaatsen naar >10 dagen na terugkomst uit oranje gebied. We gaan er van uit dat u zich aan de regels gehouden heeft op vakantie. Echter is het landelijk (dringende) advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst uit een oranje of rood gekleurd gebied, zoals Spanje, Kroatië en delen van Frankrijk. Hierdoor is het dus ook niet mogelijk om een afspraak te maken in onze praktijk (of te komen sporten in de groep). Mocht u toch komen, dan wordt de behandeling geweigerd en de kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met de praktijk (bij voorkeur via een berichtje op Whatsapp (06-82128712).

Wat belangrijk blijft…

Blijf thuis bij klachten. Ook als u contact gehad heeft met iemand die positief getest is, kom dan niet naar de praktijk. Heeft u klachten, laat u dan testen. Het nummer van de GGD is 0800-1202.

Kom niet meer dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak de praktijk binnen. Dus tussen 0 en 5 minuten voor de start van de afspraak mag u aanwezig zijn.

Gebruik de automatische handalcohol-dispenser bij binnenkomst. Houdt uw handen hoog bij de sensor in de opening.

Houdt afstand met andere bezoekers. Gebruik van de kleedkamers is niet mogelijk (slechts om uw jas op te hangen of schoenen te wisselen). Maximaal 1 persoon tegelijk in de kleedkamer.

De maatregelen zijn uitgebreider terug te lezen bij de ingang van de praktijk.

Bij voorbaat dank!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


11 augustus 2020

Oproep

Ons team is hard bezig tijdens deze drukke zomervakantie om iedereen die het nodig heeft zorg te verlenen. Dat doen we graag. We staan voor u klaar.
Echter willen we dit veilig blijven doen. Daarom vragen we dringend om waakzaam te zijn op symptomen van besmetting met corona en bij verdenking dit aan ons te melden vóór u bij ons langs komt. Laat u testen, bel het landelijk nummer 0800-1202!

Er is nog geen aangepast beleid voor de fysiotherapie nu de cijfers weer oplopen. Maar we houden dit nauwlettend in de gaten. We hebben desinfectie alcohol voldoende op voorraad, mondkapjes voor de therapeuten en schoonmaakdoekjes. We hebben de middelen om ook op afstand zorg te verlenen met ons online huiswerkprogramma Physitrack en met beeldbeltechnieken.

We vragen uw medewerking in de praktijk om bij binnenkomst de handen te desinfecteren aan de zuil bij de deur. We vragen u afstand te houden van andere bezoekers. We vragen u na gebruik van de apparatuur in onze fitness deze direct te reinigen met alcohol.
We bieden u zo een veilige (en koele!) omgeving om te sporten en om te werken aan uw fysieke klacht. Maar dit virus bestrijden kan alleen samen.

Met onze inzet en uw medewerking willen we het coronavirus buiten onze praktijk houden. Blijf veilig en wees welkom op onze praktijklocaties in Bodegraven en Reeuwijk!

Namens het gehele team van Fysiotherapie Keulen en Brusse,
Erik Lette

 


6 juli 2020

Goede start FysioSport!
De eerste groepstrainingen in de fitness hebben weer plaatsgevonden. De deelnemers waren erg blij om elkaar weer te zien en om weer gebruik te kunnen maken van onze faciliteiten en kennis. Ook wij zijn erg blij dat we iedereen (soms) na lange tijd weer zien en spreken.
Om alles veilig te laten verlopen is het uiteraard belangrijk dat iedereen zich aan de voorschriften een maatregelen houdt. Alle deelnemers van de FysioSport zijn hierover geïnformeerd per mail. We hebben de zaal zo ingericht dat iedereen veilige afstand van elkaar kan bewaren. Ook zijn er meerdere stations waar desinfectiemiddelen zijn. Ook is er volop gehoor gegeven om je geplande afwezigheid door te geven per mail, Whatsapp of telefoon. Bedankt daarvoor.
Let op uw eigen gezondheid. Bij symptomen of als u in contact bent geweest met iemand die (positief getest) COVID-19 heeft, dan graag zsm contact met ons opnemen.
we zien u graag weer verschijnen in onze groepstraining!

De FysioGym zal na de zomervakantie weer beginnen. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 28 mei 2020

FysioSport

Gisteren is bekend geworden dat sportscholen hun deuren weer mogen openen per 1 juli. Dit is natuurlijk goed nieuws! Voor ons houdt dit in dat we technisch gezien de FysioSport groepen ook kunnen oppakken. We houden de regelgeving in de gaten en kijken op welke manier we veilig kunnen starten met FysioSport in onze praktijk. De reguliere zorg is inmiddels opgestart, tot groot genoegen van ons team en onze patiënten!

Aan onze FysioSporters vragen we nog even geduld. We hebben om de stramheid en het krachtverlies tegen te gaan weer een nieuwe work-out gepubliceerd op onze website!

Heeft u vakantieplannen na 1 juli? Zou u dat dan nu alvast aan ons willen doorgeven? Dan kunnen we de bezetting van de groepen inzichtelijk maken voor de komende maanden. Dit kan middels een Whatsapp bericht (06-82128712) of mailtje (fysiotherapie@keulen-brusse.nl).

Ook voor het beweegprogramma Lekker in je Lijf wordt gekeken naar een alternatieve startdatum.

We zien jullie graag snel weer in onze praktijk!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


15 mei 2020

Reguliere zorg

We zijn inmiddels weer 2 weken voor een groter publiek open. We zijn nooit dicht geweest gelukkig. De hoogstnoodzakelijke therapie werd doorgezet onder begeleiding in de praktijk. En veel zorg kan (nog steeds) ‘op afstand’ plaatsvinden. Dat wil zeggen met een beeldbelverbinding, mail, telefonisch en ondersteund met huiswerkoefeningen via Physitrack.

Echter zijn de eerste twee weken van zorg in de praktijk goed gelopen. De protocollen werken en de reguliere zorg kan verder worden opgepakt. Eerste keus blijft een consult op afstand, maar indien dit niet mogelijk is, kan er een afspraak gemaakt worden in de praktijk. We hebben de nodige maatregelen genomen om het voor U en voor ons team veilig te laten verlopen. Deze maatregelen leest u in de afspraakbevestiging die u in de mail ontvangt. Tevens wordt een dag van tevoren nog een check op afstand gedaan en wordt verwezen naar de webpagina waar alle informatie te lezen is over uw behandeling in onze praktijk. Dit kunt u hier vinden.

Wilt u een afspraak? Neem contact met ons op!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

PS! Heeft u corona gehad (of flinke verdenking hierop)? Ook dan kunt u een afspraak maken. Eén van onze gespecialiseerde longfysiotherapeuten (met verdieping in COVID-19) kunt u verder helpen!

 


2 mei 2020

Opschalen zorg in praktijk

We zijn op dit moment de behandelingen aan het opschroeven. Het beleid blijft dat zorg op afstand op dit moment de voorkeur heeft. We kunnen hier gebruik maken van telefonisch consult, beeldbellen (via ClickDoc) en mail, wat ondersteund kan worden met huiswerkoefeningen in een online omgeving (Physitrack).

Voor de klachten die echt gezien moeten worden in de praktijk wordt nu een oplossing gezocht. Uw therapeut zal komende week contact met u opnemen hoe dit veilig kan worden opgestart. De praktijk is er nu op ingericht, de roosters zijn aangepast, de middelen zijn voorradig, dus het is veilig mogelijk.

Heeft u klachten en wilt u graag een afspraak? Kies één van onderstaande opties:

Onze praktijkondersteuner Denise zal u dan zo snel mogelijk telefonisch benaderen.

We zijn blij dat we weer meer mogen doen!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


30 april 2020

Groen licht!

We hebben groen licht om de zorg weer op te voeren. Helaas betekent dit nog niet dat de praktijk weer normaal open is. We wachten nu op de laatste berichten met instructie van het KNGF. Hou onze berichtgeving in de gaten! We hopen u snel weer in de praktijk te kunnen verwelkomen.

Klik hier voor de berichtgeving in het RTL Nieuws van 30 april:

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


27 april 2020

Nieuw sportschema

Fijne Koningsdag! Dit is vast voor velen de meest bizarre Koningsdag ooit.

Om toch aan uw beweging te komen (nu de vrijmarkt en alle sociale activiteiten niet door kunnen gaan) hebben we een nieuwe work-out, exclusief voor onze sporters, op de website staan. Meer informatie is te vinden in de mail.

Geen mail ontvangen? Stuur ons een mailtje. We hebben enkele onbestelbare mailadressen terugontvangen. Als er vragen zijn, we staan voor u klaar!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


26 april 2020

Opstarten reguliere zorg

Het genootschap fysiotherapie (KNGF) heeft in samenspraak met het RIVM en het Ministerie VWS een richtlijn gegeven voor het veilig opstarten van reguliere zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie. Momenteel zijn we achter de schermen druk bezig om deze richtlijn toe te passen op onze praktijksituatie en hopen we binnenkort weer meer mensen te mogen behandelen in de praktijk. Ga er wel vanuit dat de praktijkvoering zoals u deze wellicht kende voorlopig niet meer terugkeert. Zo lang er geen vaccin is en er geen duidelijkheid is of er nog een tweede golf besmettingen komt (wat we als Nederlander kunnen helpen voorkomen door de regels in acht te nemen), zal een behandeling bij de fysiotherapeut anders zijn dan u gewend bent. U wordt zo snel mogelijk nader geïnformeerd.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


22 april 2020

Persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie van onze Minister-president willen we u graag meer duidelijkheid bieden over alle activiteiten binnen onze praktijk die nu gestaakt zijn. Echter is onze beroepsgroep gisteren in de persconferentie niet benoemd, waardoor we niets anders kunnen concluderen dan dat de huidige maatregelen worden verlengd tot 20 mei. We wachten op dit moment nieuws af van ons genootschap, het KNGF. Zij voeren op een ander niveau overleg met verschillende instanties en kunnen de fysiotherapeuten informeren over de te nemen maatregelen om de reguliere zorg op te starten, die wij zo graag weer willen geven. Want wij willen niets liever dan de deuren voor iedereen weer openen. Helaas moet er eerst meer duidelijkheid komen hoe dit veilig kan voor u en voor ons.

Noodzakelijke revalidatie vind op dit moment wél plaats in onze praktijk. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van eHealth (online huiswerkoefeningen, beeldbellen, mailcontact en telefonisch contact). Zodra er meer duidelijkheid komt, kunt u dat hier lezen.

Heeft u vragen, mail ons! We staan ook in deze tijd voor u klaar, hoe dan ook! Blijf gezond, blijf voor elkaar zorgen en hou vol!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


20 april 2020

FysioSport en aankondiging persconferentie

Onze fysiosporters hebben enkele weken geleden een vervangende workout via de mail gekregen, compleet met een warming-up en cooling-down van Karla, Marlies en Marieke. Hoe is dit bevallen? Stuur ons een mailtje bij vragen of onduidelijkheden!
 
De volgende work-out is in de maak en zal binnenkort op dezelfde pagina verschijnen. Samen met een update van het beleid, naar aanleiding van de persconferentie morgen. Op deze pagina wordt het eventueel aangepaste beleid met jullie gedeeld.
 
Blijf gezond, hou afstand en hopelijk zien we elkaar snel weer!
 
Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

8 april 2020

FysioSport en Voorhanden

De FysioSport-uurtjes liggen inmiddels ook al even stil. Door de verlengde maatregelen wordt het wel erg op de handen zitten. Ondanks dat alle abonnementen gepauzeerd zijn tot we weer kunnen beginnen, denken we zeker aan jullie! Heel binnenkort ontvang je van ons een mailtje met een aantal bekende gezichten en oefeningen voor thuis. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de technische kant van dit project. Houd de mailbox dus in de gaten! En blijf gezond en fit!

Wist u dat we twee zeer creatieve kinderfysiotherapeuten in ons team hebben? Zij zorgen er voor dat de kinderen voldoende knutselprojecten krijgen die leuk, verantwoord en goed uit te voeren zijn met materialen die vaak al in huis zijn. Naast hun pagina’s op Instagram en Facebook kunt u ze ook vinden op onze eigen website: check hier de pagina van Voorhanden!

En mocht u ons nodig hebben, we kunnen vaak al wat betekenen op afstand. Dus mail, bel of Whatsapp uw vraag en we kunnen eventueel een belafspraak of beeldbelafspraak inplannen!

Alvast fijne Paasdagen en hopelijk zien we jullie snel weer in de praktijk!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


1 april 2020

Maatregelen verlengd tot 28 april 2020

Zoals was te verwachten heeft de overheid gisteren de landelijke maatregelen verlengd t/m 28 april. Dit houdt in dat alle maatregelen binnen onze praktijk ook met dat termijn verlengd zijn. De maatregelen zoals hieronder beschreven op 23 maart blijven van kracht. Dat houdt in:

Wat we in de praktijk behandelen:

 • Revalidanten met gevaar op complicaties of forse terugloop in herstel bij staken behandeling
 • Patiënten die zich aanmelden met klachten waardoor de werkuitvoering in hun cruciale beroep in gevaar komt. Deze groep moeten we blijven ondersteunen om werkverzuim in die categorie te minimaliseren.

Wat we op afstand begeleiden (beeldbellen, telefonisch, online huiswerkoefeningen en/of mail):

 • Alle lopende patiënten waar terugval in functie kan worden voorkomen of beperkt door deze zorg op afstand.
 • Alle lopende patiënten waar zorg op afstand kan leiden tot het uitbehandelen/behalen hulpvraag.
 • Intakes/nieuwe hulpvragen van patiënten (ook die van cruciale beroepen als het mogelijk is).
 • Controleafspraken

Wat we nu niet meer behandelen:

 • Patiënten met symptomen van Coronabesmetting. Wij kunnen onszelf niet beschermen tegen het virus (we hebben daarvoor niet de beschermende materialen beschikbaar) en daarom is het risico niet aanvaardbaar.
 • Patiënten aan huis, uitzonderingen of aanpassingen daargelaten.

Alle groepsgewijze therapie is tot ten minste 28 april gestaakt.

U kunt dus ook voor een nieuwe klacht contact opnemen met onze praktijk. Gebruik hiervoor de onderstaande opties. Gelieve niet zonder afspraak naar de praktijk te komen!

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520 (tussen 8 en 12 uur goed bereikbaar)

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


26 maart 2020

Zorg op afstand

Het beleid staat, de technologie is er, nu gaan we het op grotere schaal inzetten. Het zou kunnen dat u een mail of telefoontje krijgt naar aanleiding van een eerdere afzegging in de agenda van een van de therapeuten. Misschien durfde u niet meer naar de praktijk toe te komen, misschien mocht het niet. We willen graag de zorg aan u zo goed als mogelijk op afstand vervolgen. Uw therapeut zal u een voorstel doen. Hier is te denken aan oefeningen via het patiëntenportaal of het huiswerkprogramma Physitrack. Eventueel kan uw behandeling via beeldbellen plaats vinden. We kunnen zo checken hoe de uitvoering is en kunnen u helpen met bijvoorbeeld intapen met onze instructie op afstand. Daarnaast willen we graag op de hoogte blijven van uw klacht/gezondheid en nemen we graag telefonisch contact op. Beeldbellen en telefonisch consult wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.

We kunnen u op dit moment niet in de praktijk verwelkomen*, maar we zijn u zeker niet vergeten! Heeft u vragen? Neem gerust contact op. Loop niet langs bij de praktijk (dat mag nu alleen op afspraak), maar bel ons, mail of stuur een berichtje via Whatsapp! Ook voor nieuwe klachten bent u welkom voor zorg op afstand bij een van onze therapeuten.

Succes, hou vol en blijf vooral naar elkaar omkijken (op gepaste afstand…)!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

*alleen de patiënten die benoemd zijn in onderstaand bericht kunnen nog langskomen voor een afspraak, met strikte maatregelen voor beider veiligheid.

 


23 maart 2020

Beleid patiëntencontact Fysiotherapie Keulen en Brusse per 23 maart 2020
Dit is inmiddels al een veelvuldig aangescherpt beleid, met nu de huidige maatregelen. We minimaliseren het contact met patiënten in de praktijk.

Wat we in de praktijk behandelen:

 • Revalidanten met gevaar op complicaties of forse terugloop in herstel bij staken behandeling
 • Patiënten die zich aanmelden met klachten waardoor de werkuitvoering in hun cruciale beroep in gevaar komt. Deze groep moeten we blijven ondersteunen om werkverzuim in die categorie te minimaliseren.

Wat we op afstand proberen te begeleiden (webcam, telefonisch en/of mail):

 • Alle lopende patiënten waar terugval in functie kan worden voorkomen of beperkt door deze zorg op afstand.
 • Alle lopende patiënten waar zorg op afstand kan leiden tot het uitbehandelen/behalen hulpvraag.
 • Intakes/nieuwe hulpvragen van patiënten (ook die van cruciale beroepen als het mogelijk is).
 • Controleafspraken

Wat we nu niet meer behandelen:

 • Patiënten met symptomen van Coronabesmetting. Wij kunnen onszelf niet beschermen tegen het virus (we hebben daarvoor niet de beschermende materialen beschikbaar) en daarom is het risico niet aanvaardbaar.
 • Patiënten aan huis, uitzonderingen of aanpassingen daargelaten.

U kunt dus ook voor een nieuwe klacht contact opnemen met onze praktijk. Gebruik hiervoor de onderstaande opties. Gelieve niet zonder afspraak naar de praktijk te komen!

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


20 maart 2020

Locaties Bodegraven open, locatie Reeuwijk dicht

Vanaf maandag 23 maart is onze locatie in het zorgcentrum Reehorst in Reeuwijk gesloten. Dit ivm de veiligheid van diens bewoners. Alles afspraken met Gaike zijn verplaatst naar de hoofdlocatie Broekvelden, aan de Boesemsingel 79 in Bodegraven.

De locaties Broekvelden en Centrum Bodegraven zijn overdag geopend. Hier kunnen bestaande en nieuwe patiënten terecht voor individuele behandeling bij de fysiotherapeut.Het is ook mogelijk om op afstand met de fysiotherapeut te communiceren, bijvoorbeeld met beeldbellen.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


18 maart 2020

Consulten op afstand mogelijk!

De praktijk is voor individuele behandelingen vooralsnog open.

Het is mogelijk om met één van onze therapeuten contact te hebben via beeldbellen! Zo heeft u een (eerste) consult, waarbij de therapeut direct dieper op uw klachten in kan gaan, maar dan veilig vanuit uw eigen huis. Erg handig als u niet meer naar de praktijk durft te komen of indien u verkoudheidsklachten heeft en niet meer mag komen.

Ook heeft de Nederlandse Zorgautoriteit tijdens de coronacrisis verschillende consulten op afstand toegestaan, te denken aan een telefonisch consult of een behandeling per mail. Wij hebben tevens veel oefeningen voor thuis in een document staan die we kunnen toesturen. Ook maken we gebruik van het huiswerkprogramma Physitrack. Daarmee krijgt u uw oefeningen op de website of in een gratis app binnen, compleet met video en beschrijving.

Dus we denken graag met u mee om de continuïteit van onze zorg waar mogelijk te waarborgen. Is de behandeling nu gestopt vanwege uw leeftijd, gezondheidsklachten of omdat u het verstandiger acht om de straat niet meer op te gaan? Mogelijk is bovenstaande een oplossing voor u. Neem contact op met de praktijk voor meer informatie.

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520

Sterkte en succes de komende tijd!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


16 maart 2020

Stop ZwangerFit en MamaFit

Na overleg met onze ZwangerFit docent en met de overkoepelende organisatie hebben we besloten de ZwangerFit en MamaFit ook tot 6 april te cancelen. Alle lopende abonnementen worden gepauzeerd. U kunt wel alvast aanmelden als nieuwe deelnemer voor als het weer mag starten. Vragen over uw specifieke situatie of voor meer informatie kan naar zwangerfit@keulen-brusse.nl.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


15 maart 2020

Update maatregelen

Geachte patiënten en sporters van Fysiotherapie Keulen en Brusse,

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn we genoodzaakt om naast de bestaande maatregelen ook onderstaande per direct van kracht te laten gaan:

 • De praktijk blijft geopend.
 • Al onze FysioFitnessgroepen (van 5 kwartier, met warming-up en cooling-down) zijn per direct opgeschort. Uw fitnessabonnement wordt op pauze gezet.
 • De behandeling van kwetsbare doelgroepen in onze oefenzalen moeten we helaas staken. Dit zijn in ieder geval de onderstaande categorieën:
  • Mensen van 70 jaar of ouder
  • Mensen met COPD
  • Mensen met oncologische klachten
 • De doelgroepen met maximaal 4 personen kunnen doorgaan.
 • Als uw fysiotherapeut inschat dat het onverstandig is dat met uw specifieke klachten u behandeld wordt, moet ook deze behandeling gestaakt worden.
 • De locatie N-Joy Sportcentre is gesloten. Deze afspraken zullen plaatsvinden op de hoofdlocatie aan de Boesemsingel.
 • ZwangerFit en MamaFit kunnen tot nader order gewoon doorgaan.

Daarnaast letten we op een strikte naleving van de al eerder genomen maatregelen:

 • Was uw handen met water en zeep (ten minste 30 seconden) bij binnenkomst in de praktijk. U kunt ook de Dettol gebruiken die voor u klaargezet wordt.
 • Na gebruik van een apparaat in onze fitness, deze reinigen met Dettol en een papieren doekje
 • Nies of hoest te allen tijde in de binnenzijde van uw elleboog.
 • Schud geen handen.

Indien u verkouden bent, blijf thuis en neem telefonisch contact met ons op. Indien u ook koorts heeft in combinatie met luchtwegklachten. Bel uw huisarts.

Al deze maatregelen zijn ten minste tot 6 april van kracht. We volgen hierin de berichtgeving van het RIVM en KNGF.

Voor vragen kunt u ons bij voorkeur mailen of een Whatsapp bericht sturen.

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


12 maart 2020

Belangrijke informatie rondom het coronavirus

In deze praktijk nemen we enkele voorzorgsmaatregelen om de kans op verdere verspreiding in Nederland te minimaliseren. Zo maken we extra vaak de apparatuur, deurklinken en oppervlakten schoon en is iedereen in het team geïnformeerd over de symptomen van het virus. U kunt ons ook helpen:

 • Als u koorts heeft en klachten aan de luchtwegen
 • EN: u bent de afgelopen 2 weken in een gebied geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
  • (waaronder Noord-Italië, China, Singapore, Zuid-Korea, Iran)
 • OF: u de afgelopen week in contact bent geweest met een patiënt met het coronavirus.

à Kom dan niet naar de praktijk, maar bel uw huisarts!

We proberen de hygiëne binnen de praktijk zo goed mogelijk te houden. Wilt u ons helpen door:

 • Na gebruik van een fitnessapparaat deze schoon te maken met een papieren doekje en de spray?
 • Als u moet niesen of hoesten, doe dit in uw elleboogholte.
 • Was met regelmaat uw handen.
 • Schud geen handen.

SARS-CoV-2 of COVID-19: het CoronaVirus Disease 2019

Het coronavirus is een nieuw virus waar nog geen antistoffen voor in het lichaam aanwezig zijn. Dat betekent dat iedereen die virusdeeltjes inademt ook hiervan ziek wordt. Iemand die besmet is én klachten (symptomen) heeft, kan iemand anders besmetten door bijvoorbeeld hoesten of niesen.

Hoe ernstig het virus bij u tot uiting kan komen is van meerdere factoren afhankelijk. De symptomen variëren van enkele dagen grieperig gevoel tot enkele weken klachten door bijvoorbeeld een longontsteking. Vooral mensen met een zwakke gezondheid lopen risico op ernstiger klachten.

De virusdeeltjes zitten in de luchtwegen en kunnen bij hoesten en niesen in de vrije lucht terecht komen en iemand anders zodanig besmetten. Deze druppels dalen echter snel neer en kunnen waarschijnlijk niet lang buiten het/een lichaam overleven.

Bron: RIVM, geraadpleegd op 12 maart 2020

 


2 maart 2020

[tekst uitgebreid met enkele wijzigingen, zie nieuwe tekst 12 maart 2020]