Corona nieuwsupdate Fysiotherapie Keulen en Brusse

Corona informatie

Locaties

Bodegraven
Locatie Broekvelden
Locatie Centrum
Locatie N-Joy Sportcentre

Reeuwijk
Zorgcentrum De Reehorst

Contact

Telefoon
0172-612520

Whatsapp
06-8212 8712

Aanmelden
Een vraag stellen

Corona info

15 oktober 2020

Groepslessen fysiotherapie

Het KNGF heeft zich gebogen over het gegeven dat er in teamverband niet meer dan 4 deelnemers mogen zijn. Dit betreft (vooralsnog) niet de groepslessen binnen de fysiotherapie, aangezien alle deelnemers een individueel programma afwerken en het geen teamsport betreft (waarin deelnemers elkaar nodig hebben om tot de sportbeoefening te komen). De regel die binnen de fysiotherapie en FysioSport van toepassing is: er mogen maximaal 30 mensen binnen trainen, waarbij bij onze praktijk er 13 zijn toegestaan. Praktisch in onze praktijk houdt dat in dat de regels zoals de afgelopen maanden gehanteerd zijn in werking blijven.

We benadrukken wel onderstaande maatregelen:

 • Kom op tijd en niet te vroeg.
 • Draag binnen een mondkapje.
 • Gebruik de handalcohol bij binnenkomst (witte zuil tegenover ingang).
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Omkleden is niet toegestaan (jas ophangen aan kapstok en schoenen verwisselen uiteraard wel).
 • Desinfecteer de apparaten direct na gebruik.
 • Volg de instructies  van de therapeuten op.
 • Bij symptomen: kom niet en neem contact op met de praktijk.

Wij zijn van mening dat met uw medewerking het voor u en ons veilig is om te blijven komen. We verwelkomen u dan ook graag op één van onze locaties. Samen houden we corona buiten de praktijk!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown

Op de persconferentie van 13 oktober zijn weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de individuele behandeling bij uw fysiotherapeut. We houden de maatregelen in de praktijk strikt in de gaten om het voor u en ons zo veilig mogelijk te houden. We vragen daarbij om uw medewerking. Samen houden we corona uit de praktijk.
 
Welke invloed de maatregelen heeft op groepsgewijze fysiotherapie en FysioFitness is nog niet helder. Als er aanvullende maatregelen gelden, zullen deze donderdag 15 oktober in gaan. Hou deze pagina in de gaten voor updates.
 
Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

1 oktober 2020

Update 21 uur

Mondkapje? Ja graag!

Het KNGF heeft het dringende advies uitgegeven om een mondkapje te gebruiken als u binnen de praktijk bent. Alle therapeuten zullen ook in alle ruimtes een mondkapje gebruiken. Mocht u tijdens het sporten hinder ondervinden van het gebruik van een mondkap, bespreek dit dan met de aanwezige therapeut. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Mondkapje?

Gisteren is in het Tweede Kamer debat een dringend advies uitgegaan van de premier om ook in ‘publieke binnenruimtes’ en bij ‘contactberoepen’ een mondkapje te gebruiken. We hebben binnen het team besproken dat de therapeuten het mondkapje ook buiten de behandelkamers zullen gebruiken (dus in wandelgangen en in de fitness). Aangezien we (zoals o.a. de Telegraaf foutief berichtte) niet tot de contactberoepen horen, maar tot zorgverleners, kunnen we dat advies niet direct op ons betrekken. We wachten een bindend advies van ons genootschap fysiotherapie af (het KNGF). Tot die tijd verzoeken we u met mondkapje op de praktijk te betreden en in de fitness een mondkapje te gebruiken (eventueel af als u op een apparaat zit). We houden u op de hoogte als er nieuws is.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 

25 september 2020

Geen nieuwe maatregelen fysiotherapie

Gisteravond heeft Premier Rutte en Minister de Jonge landelijke nieuwe maatregelen afgekondigd om de opmars van het coronavirus weer onder controle te krijgen. Geen van de genoemde maatregelen hebben invloed op uw bezoek aan onze praktijk (of van de fysiotherapeut bij u thuis). Echter, we zijn erg strikt in ons bestaande beleid en verwachten ook dat u deze maatregelen met ons samen naleeft. In onderstaand nieuwsitem (van 25 augustus) ziet u de maatregelen die we al extra genomen hebben in onze praktijk. Uitgebreid kunt u al onze maatregelen nalezen op deze pagina. We volgen uiteraard de berichten vanuit het genootschap fysiotherapie (KNGF) en de veiligheidsregio Hollands-Midden.

Voor de duidelijkheid: Fysiotherapeuten behoren niet tot de ‘contactberoepen’ waar in de persconferentie over gesproken wordt. Wij zijn zorgverleners.

Help ons corona buiten onze praktijkdeuren te houden. Kom niet bij klachten en laat u testen. Volg de regels va de overheid op. Wij doen er alles aan om het virus te weren. Stay safe en wees welkom!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


25 augustus 2020

Ontwikkelingen coronavirus

Zoals bij iedereen bekend is, lopen de cijfers met aantal besmettingen op. Om de gezondheid van onze bezoekers te waarborgen, nemen we een aantal nieuwe maatregelen.

1. Mondkapjes in behandelkamer

De therapeuten zullen in de behandelkamer een mondkapje dragen. Dit is ingesteld omdat er in de behandelkamers langere tijd contact is tussen patiënt en therapeut en de wetenschap ons leert dat dan het risico op overdracht verhoogd is. Ondanks dat er een zeer streng testbeleid is voor ons team (bij geringe klachten direct laten testen), beogen we hiermee het risico van een besmetting van therapeut op patiënt te minimaliseren. In de oefenzalen is vluchtig contact en wordt er uitvoerig geventileerd (beter dan in de behandelkamers mogelijk is), waardoor we het nu niet nodig achten in die ruimtes een mondkapje te gebruiken. Het staat u vrij om een mondkapje te dragen.

2. Terug uit oranje gebied? Eerste 10 dagen geen afspraak mogelijk.

Om ook hier de bezoekers én therapeuten te beschermen, moeten we u verzoeken de behandeling te verplaatsen naar >10 dagen na terugkomst uit oranje gebied. We gaan er van uit dat u zich aan de regels gehouden heeft op vakantie. Echter is het landelijk (dringende) advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst uit een oranje of rood gekleurd gebied, zoals Spanje, Kroatië en delen van Frankrijk. Hierdoor is het dus ook niet mogelijk om een afspraak te maken in onze praktijk (of te komen sporten in de groep). Mocht u toch komen, dan wordt de behandeling geweigerd en de kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met de praktijk (bij voorkeur via een berichtje op Whatsapp (06-82128712).

Wat belangrijk blijft…

Blijf thuis bij klachten. Ook als u contact gehad heeft met iemand die positief getest is, kom dan niet naar de praktijk. Heeft u klachten, laat u dan testen. Het nummer van de GGD is 0800-1202.

Kom niet meer dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak de praktijk binnen. Dus tussen 0 en 5 minuten voor de start van de afspraak mag u aanwezig zijn.

Gebruik de automatische handalcohol-dispenser bij binnenkomst. Houdt uw handen hoog bij de sensor in de opening.

Houdt afstand met andere bezoekers. Gebruik van de kleedkamers is niet mogelijk (slechts om uw jas op te hangen of schoenen te wisselen). Maximaal 1 persoon tegelijk in de kleedkamer.

De maatregelen zijn uitgebreider terug te lezen bij de ingang van de praktijk.

Bij voorbaat dank!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


11 augustus 2020

Oproep

Ons team is hard bezig tijdens deze drukke zomervakantie om iedereen die het nodig heeft zorg te verlenen. Dat doen we graag. We staan voor u klaar.
Echter willen we dit veilig blijven doen. Daarom vragen we dringend om waakzaam te zijn op symptomen van besmetting met corona en bij verdenking dit aan ons te melden vóór u bij ons langs komt. Laat u testen, bel het landelijk nummer 0800-1202!

Er is nog geen aangepast beleid voor de fysiotherapie nu de cijfers weer oplopen. Maar we houden dit nauwlettend in de gaten. We hebben desinfectie alcohol voldoende op voorraad, mondkapjes voor de therapeuten en schoonmaakdoekjes. We hebben de middelen om ook op afstand zorg te verlenen met ons online huiswerkprogramma Physitrack en met beeldbeltechnieken.

We vragen uw medewerking in de praktijk om bij binnenkomst de handen te desinfecteren aan de zuil bij de deur. We vragen u afstand te houden van andere bezoekers. We vragen u na gebruik van de apparatuur in onze fitness deze direct te reinigen met alcohol.
We bieden u zo een veilige (en koele!) omgeving om te sporten en om te werken aan uw fysieke klacht. Maar dit virus bestrijden kan alleen samen.

Met onze inzet en uw medewerking willen we het coronavirus buiten onze praktijk houden. Blijf veilig en wees welkom op onze praktijklocaties in Bodegraven en Reeuwijk!

Namens het gehele team van Fysiotherapie Keulen en Brusse,
Erik Lette

 


6 juli 2020

Goede start FysioSport!
De eerste groepstrainingen in de fitness hebben weer plaatsgevonden. De deelnemers waren erg blij om elkaar weer te zien en om weer gebruik te kunnen maken van onze faciliteiten en kennis. Ook wij zijn erg blij dat we iedereen (soms) na lange tijd weer zien en spreken.
Om alles veilig te laten verlopen is het uiteraard belangrijk dat iedereen zich aan de voorschriften een maatregelen houdt. Alle deelnemers van de FysioSport zijn hierover geïnformeerd per mail. We hebben de zaal zo ingericht dat iedereen veilige afstand van elkaar kan bewaren. Ook zijn er meerdere stations waar desinfectiemiddelen zijn. Ook is er volop gehoor gegeven om je geplande afwezigheid door te geven per mail, Whatsapp of telefoon. Bedankt daarvoor.
Let op uw eigen gezondheid. Bij symptomen of als u in contact bent geweest met iemand die (positief getest) COVID-19 heeft, dan graag zsm contact met ons opnemen.
we zien u graag weer verschijnen in onze groepstraining!

De FysioGym zal na de zomervakantie weer beginnen. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 28 mei 2020

FysioSport

Gisteren is bekend geworden dat sportscholen hun deuren weer mogen openen per 1 juli. Dit is natuurlijk goed nieuws! Voor ons houdt dit in dat we technisch gezien de FysioSport groepen ook kunnen oppakken. We houden de regelgeving in de gaten en kijken op welke manier we veilig kunnen starten met FysioSport in onze praktijk. De reguliere zorg is inmiddels opgestart, tot groot genoegen van ons team en onze patiënten!

Aan onze FysioSporters vragen we nog even geduld. We hebben om de stramheid en het krachtverlies tegen te gaan weer een nieuwe work-out gepubliceerd op onze website!

Heeft u vakantieplannen na 1 juli? Zou u dat dan nu alvast aan ons willen doorgeven? Dan kunnen we de bezetting van de groepen inzichtelijk maken voor de komende maanden. Dit kan middels een Whatsapp bericht (06-82128712) of mailtje (fysiotherapie@keulen-brusse.nl).

Ook voor het beweegprogramma Lekker in je Lijf wordt gekeken naar een alternatieve startdatum.

We zien jullie graag snel weer in onze praktijk!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


15 mei 2020

Reguliere zorg

We zijn inmiddels weer 2 weken voor een groter publiek open. We zijn nooit dicht geweest gelukkig. De hoogstnoodzakelijke therapie werd doorgezet onder begeleiding in de praktijk. En veel zorg kan (nog steeds) ‘op afstand’ plaatsvinden. Dat wil zeggen met een beeldbelverbinding, mail, telefonisch en ondersteund met huiswerkoefeningen via Physitrack.

Echter zijn de eerste twee weken van zorg in de praktijk goed gelopen. De protocollen werken en de reguliere zorg kan verder worden opgepakt. Eerste keus blijft een consult op afstand, maar indien dit niet mogelijk is, kan er een afspraak gemaakt worden in de praktijk. We hebben de nodige maatregelen genomen om het voor U en voor ons team veilig te laten verlopen. Deze maatregelen leest u in de afspraakbevestiging die u in de mail ontvangt. Tevens wordt een dag van tevoren nog een check op afstand gedaan en wordt verwezen naar de webpagina waar alle informatie te lezen is over uw behandeling in onze praktijk. Dit kunt u hier vinden.

Wilt u een afspraak? Neem contact met ons op!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

PS! Heeft u corona gehad (of flinke verdenking hierop)? Ook dan kunt u een afspraak maken. Eén van onze gespecialiseerde longfysiotherapeuten (met verdieping in COVID-19) kunt u verder helpen!

 


2 mei 2020

Opschalen zorg in praktijk

We zijn op dit moment de behandelingen aan het opschroeven. Het beleid blijft dat zorg op afstand op dit moment de voorkeur heeft. We kunnen hier gebruik maken van telefonisch consult, beeldbellen (via ClickDoc) en mail, wat ondersteund kan worden met huiswerkoefeningen in een online omgeving (Physitrack).

Voor de klachten die echt gezien moeten worden in de praktijk wordt nu een oplossing gezocht. Uw therapeut zal komende week contact met u opnemen hoe dit veilig kan worden opgestart. De praktijk is er nu op ingericht, de roosters zijn aangepast, de middelen zijn voorradig, dus het is veilig mogelijk.

Heeft u klachten en wilt u graag een afspraak? Kies één van onderstaande opties:

Onze praktijkondersteuner Denise zal u dan zo snel mogelijk telefonisch benaderen.

We zijn blij dat we weer meer mogen doen!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


30 april 2020

Groen licht!

We hebben groen licht om de zorg weer op te voeren. Helaas betekent dit nog niet dat de praktijk weer normaal open is. We wachten nu op de laatste berichten met instructie van het KNGF. Hou onze berichtgeving in de gaten! We hopen u snel weer in de praktijk te kunnen verwelkomen.

Klik hier voor de berichtgeving in het RTL Nieuws van 30 april:

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


27 april 2020

Nieuw sportschema

Fijne Koningsdag! Dit is vast voor velen de meest bizarre Koningsdag ooit.

Om toch aan uw beweging te komen (nu de vrijmarkt en alle sociale activiteiten niet door kunnen gaan) hebben we een nieuwe work-out, exclusief voor onze sporters, op de website staan. Meer informatie is te vinden in de mail.

Geen mail ontvangen? Stuur ons een mailtje. We hebben enkele onbestelbare mailadressen terugontvangen. Als er vragen zijn, we staan voor u klaar!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


26 april 2020

Opstarten reguliere zorg

Het genootschap fysiotherapie (KNGF) heeft in samenspraak met het RIVM en het Ministerie VWS een richtlijn gegeven voor het veilig opstarten van reguliere zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie. Momenteel zijn we achter de schermen druk bezig om deze richtlijn toe te passen op onze praktijksituatie en hopen we binnenkort weer meer mensen te mogen behandelen in de praktijk. Ga er wel vanuit dat de praktijkvoering zoals u deze wellicht kende voorlopig niet meer terugkeert. Zo lang er geen vaccin is en er geen duidelijkheid is of er nog een tweede golf besmettingen komt (wat we als Nederlander kunnen helpen voorkomen door de regels in acht te nemen), zal een behandeling bij de fysiotherapeut anders zijn dan u gewend bent. U wordt zo snel mogelijk nader geïnformeerd.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


22 april 2020

Persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie van onze Minister-president willen we u graag meer duidelijkheid bieden over alle activiteiten binnen onze praktijk die nu gestaakt zijn. Echter is onze beroepsgroep gisteren in de persconferentie niet benoemd, waardoor we niets anders kunnen concluderen dan dat de huidige maatregelen worden verlengd tot 20 mei. We wachten op dit moment nieuws af van ons genootschap, het KNGF. Zij voeren op een ander niveau overleg met verschillende instanties en kunnen de fysiotherapeuten informeren over de te nemen maatregelen om de reguliere zorg op te starten, die wij zo graag weer willen geven. Want wij willen niets liever dan de deuren voor iedereen weer openen. Helaas moet er eerst meer duidelijkheid komen hoe dit veilig kan voor u en voor ons.

Noodzakelijke revalidatie vind op dit moment wél plaats in onze praktijk. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van eHealth (online huiswerkoefeningen, beeldbellen, mailcontact en telefonisch contact). Zodra er meer duidelijkheid komt, kunt u dat hier lezen.

Heeft u vragen, mail ons! We staan ook in deze tijd voor u klaar, hoe dan ook! Blijf gezond, blijf voor elkaar zorgen en hou vol!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


20 april 2020

FysioSport en aankondiging persconferentie

Onze fysiosporters hebben enkele weken geleden een vervangende workout via de mail gekregen, compleet met een warming-up en cooling-down van Karla, Marlies en Marieke. Hoe is dit bevallen? Stuur ons een mailtje bij vragen of onduidelijkheden!
 
De volgende work-out is in de maak en zal binnenkort op dezelfde pagina verschijnen. Samen met een update van het beleid, naar aanleiding van de persconferentie morgen. Op deze pagina wordt het eventueel aangepaste beleid met jullie gedeeld.
 
Blijf gezond, hou afstand en hopelijk zien we elkaar snel weer!
 
Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

8 april 2020

FysioSport en Voorhanden

De FysioSport-uurtjes liggen inmiddels ook al even stil. Door de verlengde maatregelen wordt het wel erg op de handen zitten. Ondanks dat alle abonnementen gepauzeerd zijn tot we weer kunnen beginnen, denken we zeker aan jullie! Heel binnenkort ontvang je van ons een mailtje met een aantal bekende gezichten en oefeningen voor thuis. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de technische kant van dit project. Houd de mailbox dus in de gaten! En blijf gezond en fit!

Wist u dat we twee zeer creatieve kinderfysiotherapeuten in ons team hebben? Zij zorgen er voor dat de kinderen voldoende knutselprojecten krijgen die leuk, verantwoord en goed uit te voeren zijn met materialen die vaak al in huis zijn. Naast hun pagina’s op Instagram en Facebook kunt u ze ook vinden op onze eigen website: check hier de pagina van Voorhanden!

En mocht u ons nodig hebben, we kunnen vaak al wat betekenen op afstand. Dus mail, bel of Whatsapp uw vraag en we kunnen eventueel een belafspraak of beeldbelafspraak inplannen!

Alvast fijne Paasdagen en hopelijk zien we jullie snel weer in de praktijk!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


1 april 2020

Maatregelen verlengd tot 28 april 2020

Zoals was te verwachten heeft de overheid gisteren de landelijke maatregelen verlengd t/m 28 april. Dit houdt in dat alle maatregelen binnen onze praktijk ook met dat termijn verlengd zijn. De maatregelen zoals hieronder beschreven op 23 maart blijven van kracht. Dat houdt in:

Wat we in de praktijk behandelen:

 • Revalidanten met gevaar op complicaties of forse terugloop in herstel bij staken behandeling
 • Patiënten die zich aanmelden met klachten waardoor de werkuitvoering in hun cruciale beroep in gevaar komt. Deze groep moeten we blijven ondersteunen om werkverzuim in die categorie te minimaliseren.

Wat we op afstand begeleiden (beeldbellen, telefonisch, online huiswerkoefeningen en/of mail):

 • Alle lopende patiënten waar terugval in functie kan worden voorkomen of beperkt door deze zorg op afstand.
 • Alle lopende patiënten waar zorg op afstand kan leiden tot het uitbehandelen/behalen hulpvraag.
 • Intakes/nieuwe hulpvragen van patiënten (ook die van cruciale beroepen als het mogelijk is).
 • Controleafspraken

Wat we nu niet meer behandelen:

 • Patiënten met symptomen van Coronabesmetting. Wij kunnen onszelf niet beschermen tegen het virus (we hebben daarvoor niet de beschermende materialen beschikbaar) en daarom is het risico niet aanvaardbaar.
 • Patiënten aan huis, uitzonderingen of aanpassingen daargelaten.

Alle groepsgewijze therapie is tot ten minste 28 april gestaakt.

U kunt dus ook voor een nieuwe klacht contact opnemen met onze praktijk. Gebruik hiervoor de onderstaande opties. Gelieve niet zonder afspraak naar de praktijk te komen!

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520 (tussen 8 en 12 uur goed bereikbaar)

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


26 maart 2020

Zorg op afstand

Het beleid staat, de technologie is er, nu gaan we het op grotere schaal inzetten. Het zou kunnen dat u een mail of telefoontje krijgt naar aanleiding van een eerdere afzegging in de agenda van een van de therapeuten. Misschien durfde u niet meer naar de praktijk toe te komen, misschien mocht het niet. We willen graag de zorg aan u zo goed als mogelijk op afstand vervolgen. Uw therapeut zal u een voorstel doen. Hier is te denken aan oefeningen via het patiëntenportaal of het huiswerkprogramma Physitrack. Eventueel kan uw behandeling via beeldbellen plaats vinden. We kunnen zo checken hoe de uitvoering is en kunnen u helpen met bijvoorbeeld intapen met onze instructie op afstand. Daarnaast willen we graag op de hoogte blijven van uw klacht/gezondheid en nemen we graag telefonisch contact op. Beeldbellen en telefonisch consult wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.

We kunnen u op dit moment niet in de praktijk verwelkomen*, maar we zijn u zeker niet vergeten! Heeft u vragen? Neem gerust contact op. Loop niet langs bij de praktijk (dat mag nu alleen op afspraak), maar bel ons, mail of stuur een berichtje via Whatsapp! Ook voor nieuwe klachten bent u welkom voor zorg op afstand bij een van onze therapeuten.

Succes, hou vol en blijf vooral naar elkaar omkijken (op gepaste afstand…)!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

*alleen de patiënten die benoemd zijn in onderstaand bericht kunnen nog langskomen voor een afspraak, met strikte maatregelen voor beider veiligheid.

 


23 maart 2020

Beleid patiëntencontact Fysiotherapie Keulen en Brusse per 23 maart 2020
Dit is inmiddels al een veelvuldig aangescherpt beleid, met nu de huidige maatregelen. We minimaliseren het contact met patiënten in de praktijk.

Wat we in de praktijk behandelen:

 • Revalidanten met gevaar op complicaties of forse terugloop in herstel bij staken behandeling
 • Patiënten die zich aanmelden met klachten waardoor de werkuitvoering in hun cruciale beroep in gevaar komt. Deze groep moeten we blijven ondersteunen om werkverzuim in die categorie te minimaliseren.

Wat we op afstand proberen te begeleiden (webcam, telefonisch en/of mail):

 • Alle lopende patiënten waar terugval in functie kan worden voorkomen of beperkt door deze zorg op afstand.
 • Alle lopende patiënten waar zorg op afstand kan leiden tot het uitbehandelen/behalen hulpvraag.
 • Intakes/nieuwe hulpvragen van patiënten (ook die van cruciale beroepen als het mogelijk is).
 • Controleafspraken

Wat we nu niet meer behandelen:

 • Patiënten met symptomen van Coronabesmetting. Wij kunnen onszelf niet beschermen tegen het virus (we hebben daarvoor niet de beschermende materialen beschikbaar) en daarom is het risico niet aanvaardbaar.
 • Patiënten aan huis, uitzonderingen of aanpassingen daargelaten.

U kunt dus ook voor een nieuwe klacht contact opnemen met onze praktijk. Gebruik hiervoor de onderstaande opties. Gelieve niet zonder afspraak naar de praktijk te komen!

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


20 maart 2020

Locaties Bodegraven open, locatie Reeuwijk dicht

Vanaf maandag 23 maart is onze locatie in het zorgcentrum Reehorst in Reeuwijk gesloten. Dit ivm de veiligheid van diens bewoners. Alles afspraken met Gaike zijn verplaatst naar de hoofdlocatie Broekvelden, aan de Boesemsingel 79 in Bodegraven.

De locaties Broekvelden en Centrum Bodegraven zijn overdag geopend. Hier kunnen bestaande en nieuwe patiënten terecht voor individuele behandeling bij de fysiotherapeut.Het is ook mogelijk om op afstand met de fysiotherapeut te communiceren, bijvoorbeeld met beeldbellen.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


18 maart 2020

Consulten op afstand mogelijk!

De praktijk is voor individuele behandelingen vooralsnog open.

Het is mogelijk om met één van onze therapeuten contact te hebben via beeldbellen! Zo heeft u een (eerste) consult, waarbij de therapeut direct dieper op uw klachten in kan gaan, maar dan veilig vanuit uw eigen huis. Erg handig als u niet meer naar de praktijk durft te komen of indien u verkoudheidsklachten heeft en niet meer mag komen.

Ook heeft de Nederlandse Zorgautoriteit tijdens de coronacrisis verschillende consulten op afstand toegestaan, te denken aan een telefonisch consult of een behandeling per mail. Wij hebben tevens veel oefeningen voor thuis in een document staan die we kunnen toesturen. Ook maken we gebruik van het huiswerkprogramma Physitrack. Daarmee krijgt u uw oefeningen op de website of in een gratis app binnen, compleet met video en beschrijving.

Dus we denken graag met u mee om de continuïteit van onze zorg waar mogelijk te waarborgen. Is de behandeling nu gestopt vanwege uw leeftijd, gezondheidsklachten of omdat u het verstandiger acht om de straat niet meer op te gaan? Mogelijk is bovenstaande een oplossing voor u. Neem contact op met de praktijk voor meer informatie.

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520

Sterkte en succes de komende tijd!

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


16 maart 2020

Stop ZwangerFit en MamaFit

Na overleg met onze ZwangerFit docent en met de overkoepelende organisatie hebben we besloten de ZwangerFit en MamaFit ook tot 6 april te cancelen. Alle lopende abonnementen worden gepauzeerd. U kunt wel alvast aanmelden als nieuwe deelnemer voor als het weer mag starten. Vragen over uw specifieke situatie of voor meer informatie kan naar zwangerfit@keulen-brusse.nl.

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


15 maart 2020

Update maatregelen

Geachte patiënten en sporters van Fysiotherapie Keulen en Brusse,

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn we genoodzaakt om naast de bestaande maatregelen ook onderstaande per direct van kracht te laten gaan:

 • De praktijk blijft geopend.
 • Al onze FysioFitnessgroepen (van 5 kwartier, met warming-up en cooling-down) zijn per direct opgeschort. Uw fitnessabonnement wordt op pauze gezet.
 • De behandeling van kwetsbare doelgroepen in onze oefenzalen moeten we helaas staken. Dit zijn in ieder geval de onderstaande categorieën:
  • Mensen van 70 jaar of ouder
  • Mensen met COPD
  • Mensen met oncologische klachten
 • De doelgroepen met maximaal 4 personen kunnen doorgaan.
 • Als uw fysiotherapeut inschat dat het onverstandig is dat met uw specifieke klachten u behandeld wordt, moet ook deze behandeling gestaakt worden.
 • De locatie N-Joy Sportcentre is gesloten. Deze afspraken zullen plaatsvinden op de hoofdlocatie aan de Boesemsingel.
 • ZwangerFit en MamaFit kunnen tot nader order gewoon doorgaan.

Daarnaast letten we op een strikte naleving van de al eerder genomen maatregelen:

 • Was uw handen met water en zeep (ten minste 30 seconden) bij binnenkomst in de praktijk. U kunt ook de Dettol gebruiken die voor u klaargezet wordt.
 • Na gebruik van een apparaat in onze fitness, deze reinigen met Dettol en een papieren doekje
 • Nies of hoest te allen tijde in de binnenzijde van uw elleboog.
 • Schud geen handen.

Indien u verkouden bent, blijf thuis en neem telefonisch contact met ons op. Indien u ook koorts heeft in combinatie met luchtwegklachten. Bel uw huisarts.

Al deze maatregelen zijn ten minste tot 6 april van kracht. We volgen hierin de berichtgeving van het RIVM en KNGF.

Voor vragen kunt u ons bij voorkeur mailen of een Whatsapp bericht sturen.

Mail: fysiotherapie@keulen-brusse.nl
Whatsapp: 06-8212 8712
Telefoon: 0172-612520

Team Fysiotherapie Keulen en Brusse

 


12 maart 2020

Belangrijke informatie rondom het coronavirus

In deze praktijk nemen we enkele voorzorgsmaatregelen om de kans op verdere verspreiding in Nederland te minimaliseren. Zo maken we extra vaak de apparatuur, deurklinken en oppervlakten schoon en is iedereen in het team geïnformeerd over de symptomen van het virus. U kunt ons ook helpen:

 • Als u koorts heeft en klachten aan de luchtwegen
 • EN: u bent de afgelopen 2 weken in een gebied geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus
  • (waaronder Noord-Italië, China, Singapore, Zuid-Korea, Iran)
 • OF: u de afgelopen week in contact bent geweest met een patiënt met het coronavirus.

à Kom dan niet naar de praktijk, maar bel uw huisarts!

We proberen de hygiëne binnen de praktijk zo goed mogelijk te houden. Wilt u ons helpen door:

 • Na gebruik van een fitnessapparaat deze schoon te maken met een papieren doekje en de spray?
 • Als u moet niesen of hoesten, doe dit in uw elleboogholte.
 • Was met regelmaat uw handen.
 • Schud geen handen.

SARS-CoV-2 of COVID-19: het CoronaVirus Disease 2019

Het coronavirus is een nieuw virus waar nog geen antistoffen voor in het lichaam aanwezig zijn. Dat betekent dat iedereen die virusdeeltjes inademt ook hiervan ziek wordt. Iemand die besmet is én klachten (symptomen) heeft, kan iemand anders besmetten door bijvoorbeeld hoesten of niesen.

Hoe ernstig het virus bij u tot uiting kan komen is van meerdere factoren afhankelijk. De symptomen variëren van enkele dagen grieperig gevoel tot enkele weken klachten door bijvoorbeeld een longontsteking. Vooral mensen met een zwakke gezondheid lopen risico op ernstiger klachten.

De virusdeeltjes zitten in de luchtwegen en kunnen bij hoesten en niesen in de vrije lucht terecht komen en iemand anders zodanig besmetten. Deze druppels dalen echter snel neer en kunnen waarschijnlijk niet lang buiten het/een lichaam overleven.

Bron: RIVM, geraadpleegd op 12 maart 2020

 


2 maart 2020

[tekst uitgebreid met enkele wijzigingen, zie nieuwe tekst 12 maart 2020]